Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/45501–45600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
45501 2000 BQ3 27/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 7,8 km MPC · JPL
45502 2000 BZ8 29/01/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
45503 2000 BE15 31/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 6,2 km MPC · JPL
45504 2000 BX15 29/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
45505 2000 BE17 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
45506 2000 BN17 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
45507 2000 BM18 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45508 2000 BN18 30/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
45509 Robertward 2000 BZ22 30/01/2000 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
45510 Kashuba 2000 BB23 30/01/2000 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
45511 Anneblack 2000 BC23 30/01/2000 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
45512 Holcomb 2000 BD23 30/01/2000 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
45513 2000 BR23 27/01/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
45514 2000 BV23 29/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
45515 2000 BF25 30/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
45516 2000 BE28 31/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45517 Jett 2000 BE31 30/01/2000 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
45518 Larrykrozel 2000 BO33 30/01/2000 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
45519 2000 BS33 30/01/2000 Catalina CSS 8,1 km MPC · JPL
45520 2000 BS35 31/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
45521 2000 BP39 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
45522 2000 BP47 31/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
45523 2000 BU47 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
45524 2000 CL2 02/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 9,1 km MPC · JPL
45525 2000 CC4 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
45526 2000 CG4 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
45527 2000 CN5 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
45528 2000 CF9 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
45529 2000 CJ11 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
45530 2000 CP12 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
45531 2000 CM14 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
45532 2000 CE21 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
45533 2000 CH23 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
45534 2000 CD25 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
45535 2000 CK25 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
45536 2000 CK27 02/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
45537 2000 CG28 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
45538 2000 CG29 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
45539 2000 CM32 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45540 2000 CY33 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,0 km MPC · JPL
45541 2000 CW35 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
45542 2000 CE36 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
45543 2000 CQ36 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
45544 2000 CS36 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
45545 2000 CA38 03/02/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
45546 2000 CE41 06/02/2000 Prescott P. G. Comba 7,6 km MPC · JPL
45547 2000 CB43 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
45548 2000 CF43 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
45549 2000 CY44 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
45550 2000 CX46 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
45551 2000 CF47 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
45552 2000 CQ47 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
45553 2000 CO48 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
45554 2000 CX48 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
45555 2000 CF50 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
45556 2000 CM51 02/02/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
45557 2000 CV51 02/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
45558 2000 CR52 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
45559 2000 CB53 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
45560 2000 CW53 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
45561 2000 CA56 04/02/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
45562 2000 CD56 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
45563 2000 CS56 04/02/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
45564 2000 CV56 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
45565 2000 CD57 05/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
45566 2000 CK58 05/02/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
45567 2000 CQ60 02/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
45568 2000 CL62 02/02/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
45569 2000 CK63 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
45570 2000 CQ63 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
45571 2000 CZ64 03/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
45572 2000 CR71 07/02/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
45573 2000 CZ72 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
45574 2000 CE73 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
45575 2000 CC75 08/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
45576 2000 CD75 10/02/2000 Črni Vrh H. Mikuž 6,1 km MPC · JPL
45577 2000 CT76 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 6,7 km MPC · JPL
45578 2000 CL77 08/02/2000 Prescott P. G. Comba 5,4 km MPC · JPL
45579 2000 CE80 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,3 km MPC · JPL
45580 Renéracine 2000 CB81 10/02/2000 Val-des-Bois D. Bergeron 6,6 km MPC · JPL
45581 2000 CN82 04/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
45582 2000 CH83 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
45583 2000 CK87 04/02/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
45584 2000 CY88 04/02/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
45585 2000 CA89 04/02/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
45586 2000 CC91 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
45587 2000 CT91 06/02/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
45588 2000 CP92 06/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
45589 2000 CM97 13/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 9,2 km MPC · JPL
45590 2000 CU101 14/02/2000 Črni Vrh Črni Vrh 10 km MPC · JPL
45591 2000 CQ103 08/02/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
45592 2000 CS103 08/02/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
45593 2000 CT103 08/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
45594 2000 CJ111 06/02/2000 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
45595 2000 CK111 06/02/2000 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
45596 2000 CF112 07/02/2000 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
45597 2000 CK120 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
45598 2000 CN120 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
45599 2000 DJ3 27/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 12 km MPC · JPL
45600 2000 DD4 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL