Danh sách tiểu hành tinh/465001–465100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
465001 2006 DV104 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
465002 2006 DL125 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
465003 2006 DO131 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
465004 2006 EE49 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
465005 2006 FG31 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
465006 2006 FT41 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
465007 2006 FZ41 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
465008 2006 GV14 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
465009 2006 GN33 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
465010 2006 GH37 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
465011 2006 HQ14 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
465012 2006 HA41 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
465013 2006 HG64 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
465014 2006 HJ77 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
465015 2006 HH115 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
465016 2006 HK154 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
465017 2006 JY9 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
465018 2006 JJ13 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
465019 2006 JP21 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465020 2006 JX32 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
465021 2006 JS36 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
465022 2006 JY38 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
465023 2006 JK41 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
465024 2006 KE32 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
465025 2006 KK35 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
465026 2006 KH45 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
465027 2006 KJ51 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
465028 2006 KW51 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
465029 2006 KJ59 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
465030 2006 KH62 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
465031 2006 KL70 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
465032 2006 KT87 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
465033 2006 MC12 21/06/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
465034 2006 PK3 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
465035 2006 PO25 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
465036 2006 QK13 16/08/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 3,7 km MPC · JPL
465037 2006 QH23 20/08/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
465038 2006 QP26 19/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
465039 2006 QT61 22/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
465040 2006 QN62 23/08/2006 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
465041 2006 QA64 25/08/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
465042 2006 QG74 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
465043 2006 QE81 24/08/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
465044 2006 QA106 28/08/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
465045 2006 QO114 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
465046 2006 QW148 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
465047 2006 RW33 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
465048 2006 RY41 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
465049 2006 RG61 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
465050 2006 RM74 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
465051 2006 RW80 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
465052 2006 RE81 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
465053 2006 RC84 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
465054 2006 SY3 16/09/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
465055 2006 SE11 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465056 2006 SD12 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
465057 2006 SU31 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
465058 2006 SZ35 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
465059 2006 SF41 18/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
465060 2006 SK41 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
465061 2006 SB61 18/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
465062 2006 SJ76 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
465063 2006 SM89 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
465064 2006 SY95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465065 2006 SF107 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
465066 2006 SC112 22/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
465067 2006 SU121 19/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
465068 2006 SR202 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
465069 2006 SE213 19/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
465070 2006 SV229 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465071 2006 SJ246 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
465072 2006 SR301 26/09/2006 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
465073 2006 ST346 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465074 2006 SP356 30/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
465075 2006 SA357 30/09/2006 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
465076 2006 SG365 30/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
465077 2006 SU367 27/09/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
465078 2006 SX410 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
465079 2006 TX52 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465080 2006 TT79 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
465081 2006 TY103 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
465082 2006 TE105 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
465083 2006 TH127 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
465084 2006 TW127 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
465085 2006 UD10 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
465086 2006 UH17 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
465087 2006 UU39 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
465088 2006 UC57 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
465089 2006 UF59 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
465090 2006 UZ71 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
465091 2006 UV81 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
465092 2006 UG89 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
465093 2006 UQ103 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
465094 2006 UM118 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
465095 2006 UB140 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465096 2006 UT186 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
465097 2006 UE191 28/08/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
465098 2006 UQ217 31/10/2006 Catalina CSS AMO 2,1 km MPC · JPL
465099 2006 UY236 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
465100 2006 UQ245 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL