Danh sách tiểu hành tinh/466001–466100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
466001 2011 FB84 05/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
466002 2011 FJ106 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
466003 2011 FJ146 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
466004 2011 GZ1 03/03/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
466005 2011 GB4 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
466006 2011 GM13 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
466007 2011 GQ27 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
466008 2011 GE29 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466009 2011 GW30 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466010 2011 GO42 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
466011 2011 GT45 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
466012 2011 GQ56 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
466013 2011 GE73 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
466014 2011 GN79 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
466015 2011 GA83 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
466016 2011 GB83 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
466017 2011 HW1 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
466018 2011 HR21 16/07/2007 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
466019 2011 HF30 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
466020 2011 HQ35 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
466021 2011 HD41 26/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466022 2011 HQ55 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
466023 2011 HL57 15/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
466024 2011 HJ71 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
466025 2011 HW80 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
466026 2011 HA81 16/10/2009 Catalina CSS 560 m MPC · JPL
466027 2011 HV82 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
466028 2011 HJ84 25/04/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
466029 2011 HO90 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
466030 2011 HJ94 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
466031 2011 HL96 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
466032 2011 HE101 10/05/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
466033 2011 HA103 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
466034 2011 JC13 07/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466035 2011 JL13 30/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
466036 2011 JQ14 25/04/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
466037 2011 JR18 03/12/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
466038 2011 JV31 27/04/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
466039 2011 KG 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
466040 2011 KB16 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
466041 2011 KX21 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
466042 2011 KM26 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
466043 2011 KK30 16/04/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
466044 2011 KY37 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
466045 2011 LY13 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
466046 2011 LN14 01/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466047 2011 LE15 20/05/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
466048 2011 LV21 26/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
466049 2011 LY21 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466050 2011 OQ19 18/06/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
466051 2011 OG49 28/07/2011 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
466052 2011 PX4 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
466053 2011 QF23 26/08/2011 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
466054 2011 QN94 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
466055 2011 QQ98 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
466056 2011 SL57 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
466057 2011 SJ104 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
466058 2011 SF211 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
466059 2011 SD215 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
466060 2011 TN3 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
466061 2011 UQ97 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
466062 2011 UT103 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
466063 2011 UG191 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
466064 2011 UM197 02/02/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
466065 2011 UH276 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
466066 2011 UB296 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
466067 2011 WB73 18/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
466068 2011 WB98 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
466069 2011 WC106 31/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
466070 2011 WC136 07/10/2010 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
466071 2011 WV145 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
466072 2011 YF10 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
466073 2011 YA20 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
466074 2011 YZ24 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
466075 2011 YM34 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
466076 2011 YT49 30/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
466077 2011 YA58 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
466078 2012 AU6 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
466079 2012 AJ13 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
466080 2012 AP21 03/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
466081 2012 AB24 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
466082 2012 BR5 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
466083 2012 BJ9 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
466084 2012 BK24 30/12/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
466085 2012 BL71 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
466086 2012 BP88 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
466087 2012 BK91 26/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
466088 2012 BW100 27/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
466089 2012 BZ106 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
466090 2012 BO108 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
466091 2012 BP109 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
466092 2012 BU111 19/02/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
466093 2012 BN124 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
466094 2012 BV131 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
466095 2012 BZ142 15/01/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
466096 2012 CF1 17/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
466097 2012 CC3 02/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
466098 2012 CZ8 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
466099 2012 CO14 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
466100 2012 CN15 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL