Danh sách tiểu hành tinh/464901–465000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
464901 2005 SC64 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
464902 2005 SE80 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
464903 2005 SW120 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
464904 2005 SP153 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
464905 2005 SR185 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
464906 2005 SF189 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
464907 2005 SR189 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
464908 2005 SY190 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
464909 2005 SP260 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
464910 2005 TT 03/10/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
464911 2005 TZ12 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
464912 2005 TQ20 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
464913 2005 TD81 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
464914 2005 TS83 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
464915 2005 TF104 03/10/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
464916 2005 TO133 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
464917 2005 TW141 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
464918 2005 TJ143 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
464919 2005 TR154 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
464920 2005 TF170 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
464921 2005 UC40 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
464922 2005 UF45 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
464923 2005 UR52 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
464924 2005 UZ94 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
464925 2005 UY95 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
464926 2005 UW122 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
464927 2005 UZ161 05/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
464928 2005 UL165 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
464929 2005 UZ169 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
464930 2005 UK170 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
464931 2005 UM199 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
464932 2005 UJ211 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
464933 2005 UV213 22/10/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
464934 2005 UR233 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
464935 2005 UW234 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
464936 2005 UG253 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
464937 2005 UE287 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
464938 2005 UV293 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
464939 2005 UH325 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
464940 2005 UO330 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
464941 2005 UT397 01/10/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
464942 2005 UG401 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
464943 2005 UZ483 01/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
464944 2005 UY509 23/10/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
464945 2005 US513 22/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
464946 2005 VN16 03/11/2005 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
464947 2005 VS27 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
464948 2005 VE37 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
464949 2005 VT49 02/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
464950 2005 VE72 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
464951 2005 VU73 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
464952 2005 VZ81 03/11/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
464953 2005 VT128 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
464954 2005 WG9 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
464955 2005 WK11 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
464956 2005 WD15 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
464957 2005 WX15 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
464958 2005 WW36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
464959 2005 WC73 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
464960 2005 WL86 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
464961 2005 WQ111 06/11/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
464962 2005 WC119 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
464963 2005 WS124 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
464964 2005 WJ133 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
464965 2005 WT155 10/11/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
464966 2005 WQ165 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
464967 2005 WU188 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
464968 2005 XN47 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
464969 2005 XE55 05/12/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
464970 2005 XW55 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
464971 2005 XF89 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
464972 2005 XT99 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
464973 2005 YW15 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
464974 2005 YB29 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
464975 2005 YH48 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
464976 2005 YO100 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
464977 2005 YQ195 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
464978 2005 YN203 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
464979 2005 YJ206 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
464980 2005 YW265 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
464981 2006 AQ11 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
464982 2006 AB14 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
464983 2006 AF91 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
464984 2006 AA97 03/01/2006 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
464985 2006 BX24 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
464986 2006 BP26 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
464987 2006 BM73 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
464988 2006 BB77 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
464989 2006 BK102 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
464990 2006 BU113 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
464991 2006 BQ118 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
464992 2006 BN136 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
464993 2006 BK145 23/01/2006 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
464994 2006 BD256 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
464995 2006 DE28 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
464996 2006 DC33 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
464997 2006 DA79 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
464998 2006 DS91 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
464999 2006 DB95 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
465000 2006 DX98 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also