Danh sách tiểu hành tinh/464001–464100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
464001 2014 WH69 04/11/2004 Haleakala Spacewatch 680 m MPC · JPL
464002 2014 WQ72 19/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
464003 2014 WA73 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
464004 2014 WE73 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
464005 2014 WH73 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
464006 2014 WW77 27/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
464007 2014 WL80 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
464008 2014 WL83 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
464009 2014 WL93 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
464010 2014 WW103 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
464011 2014 WE107 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
464012 2014 WA108 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
464013 2014 WH109 15/06/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
464014 2014 WY117 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
464015 2014 WE119 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
464016 2014 WQ121 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
464017 2014 WZ122 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
464018 2014 WB123 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
464019 2014 WJ123 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
464020 2014 WP123 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
464021 2014 WT123 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
464022 2014 WN124 08/11/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
464023 2014 WB125 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
464024 2014 WH125 05/04/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
464025 2014 WJ130 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
464026 2014 WW130 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
464027 2014 WM133 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
464028 2014 WY133 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
464029 2014 WB134 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
464030 2014 WK135 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
464031 2014 WZ137 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
464032 2014 WS138 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
464033 2014 WJ144 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
464034 2014 WR158 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 750 m MPC · JPL
464035 2014 WZ160 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
464036 2014 WO162 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
464037 2014 WB170 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
464038 2014 WD179 20/03/1999 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
464039 2014 WN180 13/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
464040 2014 WS181 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
464041 2014 WO185 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
464042 2014 WA186 14/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
464043 2014 WW193 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
464044 2014 WL194 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
464045 2014 WT198 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
464046 2014 WK200 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
464047 2014 WC210 26/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
464048 2014 WH211 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
464049 2014 WV212 29/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
464050 2014 WQ214 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
464051 2014 WO218 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
464052 2014 WW219 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
464053 2014 WL220 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
464054 2014 WO224 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
464055 2014 WP227 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
464056 2014 WG232 10/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
464057 2014 WL232 20/03/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
464058 2014 WU232 10/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
464059 2014 WG233 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
464060 2014 WW235 18/03/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
464061 2014 WC237 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
464062 2014 WU239 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
464063 2014 WP249 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
464064 2014 WU250 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
464065 2014 WK253 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
464066 2014 WK254 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
464067 2014 WW259 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
464068 2014 WB269 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
464069 2014 WJ269 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
464070 2014 WT270 28/04/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
464071 2014 WR271 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
464072 2014 WM273 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
464073 2014 WZ274 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
464074 2014 WX275 06/03/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
464075 2014 WS286 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
464076 2014 WF294 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
464077 2014 WG294 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
464078 2014 WJ296 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
464079 2014 WB297 29/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
464080 2014 WB298 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
464081 2014 WJ301 09/12/2002 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,5 km MPC · JPL
464082 2014 WH302 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
464083 2014 WD308 08/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
464084 2014 WJ314 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
464085 2014 WF319 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
464086 2014 WN319 28/01/2011 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
464087 2014 WB327 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
464088 2014 WG327 01/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
464089 2014 WT331 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
464090 2014 WP334 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
464091 2014 WM348 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
464092 2014 WC350 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
464093 2014 WK350 30/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
464094 2014 WP352 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
464095 2014 WJ384 07/02/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
464096 2014 WU391 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
464097 2014 WU393 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
464098 2014 WY393 16/07/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
464099 2014 WA394 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
464100 2014 WL402 11/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL