Danh sách tiểu hành tinh/463001–463100

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
463001 2011 FF119 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
463002 2011 FL134 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
463003 2011 FZ134 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
463004 2011 FT139 21/11/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
463005 2011 FB149 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
463006 2011 FZ150 01/02/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
463007 2011 FV151 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
463008 2011 FA158 13/04/2002 Palomar Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
463009 2011 GE10 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
463010 2011 GX12 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
463011 2011 GT14 04/09/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
463012 2011 GV17 24/05/2001 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
463013 2011 GZ27 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
463014 2011 GO29 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
463015 2011 GU33 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
463016 2011 GB37 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
463017 2011 GV38 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
463018 2011 GJ49 17/03/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
463019 2011 GB59 11/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
463020 2011 GN62 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
463021 2011 GP62 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
463022 2011 GE63 12/04/2011 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
463023 2011 GR63 10/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
463024 2011 GL65 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
463025 2011 GK68 08/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
463026 2011 GT73 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
463027 2011 GQ74 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
463028 2011 GM76 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
463029 2011 GR84 06/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
463030 2011 HV1 12/03/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
463031 2011 HW2 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
463032 2011 HH8 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
463033 2011 HW8 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
463034 2011 HR9 10/04/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
463035 2011 HW11 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
463036 2011 HY12 23/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
463037 2011 HK14 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
463038 2011 HE19 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
463039 2011 HJ26 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
463040 2011 HZ28 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
463041 2011 HF31 24/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
463042 2011 HX33 28/04/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
463043 2011 HN35 25/04/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
463044 2011 HB36 28/04/2011 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
463045 2011 HW38 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
463046 2011 HS39 23/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
463047 2011 HW39 28/03/2011 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
463048 2011 HZ39 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
463049 2011 HY40 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
463050 2011 HC44 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
463051 2011 HF45 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
463052 2011 HK52 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
463053 2011 HC54 11/05/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
463054 2011 HN54 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
463055 2011 HC55 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
463056 2011 HN60 23/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
463057 2011 HM63 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
463058 2011 HC64 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
463059 2011 HB65 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
463060 2011 HQ86 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
463061 2011 HV87 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
463062 2011 HZ88 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
463063 2011 HE90 13/03/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
463064 2011 HZ91 02/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
463065 2011 HO95 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
463066 2011 HD97 13/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
463067 2011 JM3 05/05/2011 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
463068 2011 JK7 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
463069 2011 JS12 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
463070 2011 JE15 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
463071 2011 JY30 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
463072 2011 JK31 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
463073 2011 JL31 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
463074 2011 JT31 16/04/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
463075 2011 KF31 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
463076 2011 KD37 16/04/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
463077 2011 LP14 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
463078 2011 LW17 06/05/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
463079 2011 LS23 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
463080 2011 OG10 12/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
463081 2011 OA31 04/02/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
463082 2011 PD1 04/08/2011 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
463083 2011 QT12 23/08/2011 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
463084 2011 SU90 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
463085 2011 SA175 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
463086 2011 SP178 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
463087 2011 SH182 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
463088 2011 SR191 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
463089 2011 SZ216 01/03/2009 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
463090 2011 SF223 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
463091 2011 SV273 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
463092 2011 TD17 10/10/2001 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
463093 2011 UW8 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
463094 2011 UX16 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
463095 2011 UK18 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
463096 2011 UH22 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
463097 2011 UT24 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
463098 2011 UC28 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
463099 2011 UW30 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
463100 2011 UV45 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL