Danh sách tiểu hành tinh/462001–462100

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
462001 2006 WU152 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
462002 2006 WG161 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
462003 2006 WG163 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
462004 2006 WE167 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
462005 2006 WV167 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
462006 2006 WZ200 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
462007 2006 WL202 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
462008 2006 XV6 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
462009 2006 XD8 09/12/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
462010 2006 XO16 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
462011 2006 XO18 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
462012 2006 XT20 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
462013 2006 XC46 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
462014 2006 XA62 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
462015 2006 XA65 12/12/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
462016 2006 XQ65 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
462017 2006 XC71 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
462018 2006 YJ5 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
462019 2006 YS40 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
462020 2006 YA54 27/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
462021 2007 AG10 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
462022 2007 AL21 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
462023 2007 AV27 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
462024 2007 BZ16 17/01/2007 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
462025 2007 BZ18 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
462026 2007 BR24 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
462027 2007 BW25 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
462028 2007 BZ36 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
462029 2007 BO52 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
462030 2007 BG67 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
462031 2007 BA77 25/01/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
462032 2007 BT100 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
462033 2007 CR14 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
462034 2007 CA16 06/02/2007 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
462035 2007 CA17 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
462036 2007 CV38 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
462037 2007 CZ61 10/02/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
462038 2007 CD62 15/01/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
462039 2007 CM62 13/02/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
462040 2007 DQ2 16/02/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
462041 2007 DL8 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 1,8 km MPC · JPL
462042 2007 DW16 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
462043 2007 DX21 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
462044 2007 DA30 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
462045 2007 DW39 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
462046 2007 DP57 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
462047 2007 DC92 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
462048 2007 DT111 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
462049 2007 DM112 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
462050 2007 EN10 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
462051 2007 EF16 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
462052 2007 EN21 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
462053 2007 EY21 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
462054 2007 EJ22 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
462055 2007 EX26 12/03/2007 Kleť Kleť Obs. 1,4 km MPC · JPL
462056 2007 EM30 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
462057 2007 ES54 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
462058 2007 ER65 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
462059 2007 EN73 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
462060 2007 ES73 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
462061 2007 ES82 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
462062 2007 EJ84 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
462063 2007 EK89 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
462064 2007 EC101 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
462065 2007 EE103 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
462066 2007 ED121 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
462067 2007 EA126 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
462068 2007 EL134 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
462069 2007 ES135 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
462070 2007 EH138 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
462071 2007 EX138 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
462072 2007 EQ149 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
462073 2007 ER217 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
462074 2007 EF218 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
462075 2007 EG218 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
462076 2007 EX220 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
462077 2007 EU223 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
462078 2007 FS4 18/03/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,1 km MPC · JPL
462079 2007 FF21 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
462080 2007 FH25 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
462081 2007 FU25 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
462082 2007 FC40 17/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
462083 2007 FE45 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
462084 2007 GJ1 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
462085 2007 GB9 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
462086 2007 GS15 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
462087 2007 GW15 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
462088 2007 GV30 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
462089 2007 GA40 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
462090 2007 GU72 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
462091 2007 HJ4 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
462092 2007 HA22 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
462093 2007 HR35 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
462094 2007 HF57 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
462095 2007 HD98 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
462096 2007 JL17 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
462097 2007 KQ2 16/05/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
462098 2007 LM37 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
462099 2007 MS13 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462100 2007 MN24 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL