Danh sách tiểu hành tinh/463101–463200

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
463101 2011 UU46 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
463102 2011 UG62 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
463103 2011 UP66 31/12/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
463104 2011 UN67 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
463105 2011 UV88 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
463106 2011 UU96 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
463107 2011 UD117 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
463108 2011 UX119 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
463109 2011 UP127 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
463110 2011 UN153 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
463111 2011 UY154 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
463112 2011 UN157 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
463113 2011 UE159 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
463114 2011 UB203 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
463115 2011 UM247 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
463116 2011 UR251 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
463117 2011 UU260 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
463118 2011 UD263 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
463119 2011 UX264 11/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
463120 2011 UL278 25/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
463121 2011 UJ280 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
463122 2011 UP303 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
463123 2011 UE336 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
463124 2011 UR356 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
463125 2011 UL394 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
463126 2011 VB2 10/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
463127 2011 VM6 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
463128 2011 VV13 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
463129 2011 VF14 29/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
463130 2011 WP10 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
463131 2011 WX13 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
463132 2011 WS44 23/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
463133 2011 WG50 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
463134 2011 WJ55 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
463135 2011 WM65 16/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
463136 2011 WQ88 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
463137 2011 WZ90 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
463138 2011 WZ108 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
463139 2011 WS142 23/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
463140 2011 YP12 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
463141 2011 YT20 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
463142 2011 YM23 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
463143 2011 YK26 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
463144 2011 YP30 25/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
463145 2011 YR37 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
463146 2011 YO41 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
463147 2011 YV45 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
463148 2011 YD58 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
463149 2011 YK61 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
463150 2011 YE70 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
463151 2011 YD72 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
463152 2011 YX73 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
463153 2012 AA2 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
463154 2012 AR2 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
463155 2012 AY6 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
463156 2012 AC22 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
463157 2012 AR22 26/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
463158 2012 BG3 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
463159 2012 BU3 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
463160 2012 BZ4 25/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
463161 2012 BP11 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
463162 2012 BX14 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
463163 2012 BJ19 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
463164 2012 BP19 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
463165 2012 BE28 20/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
463166 2012 BN40 10/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
463167 2012 BG47 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
463168 2012 BY51 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
463169 2012 BR52 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
463170 2012 BU52 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
463171 2012 BW70 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
463172 2012 BA71 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
463173 2012 BN76 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
463174 2012 BU76 12/02/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
463175 2012 BE82 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
463176 2012 BM93 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
463177 2012 BK94 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
463178 2012 BM102 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
463179 2012 BG105 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
463180 2012 BS106 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
463181 2012 BE107 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
463182 2012 BZ107 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
463183 2012 BL109 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
463184 2012 BX113 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
463185 2012 BC117 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
463186 2012 BQ119 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
463187 2012 BC120 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
463188 2012 BQ120 18/02/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
463189 2012 BX120 29/01/2012 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
463190 2012 BL122 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
463191 2012 BA126 20/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
463192 2012 BB128 12/08/2006 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
463193 2012 BD130 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
463194 2012 BA132 21/01/2012 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
463195 2012 BV140 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
463196 2012 BB152 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
463197 2012 BC152 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
463198 2012 CO8 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
463199 2012 CL9 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
463200 2012 CP15 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL