Danh sách tiểu hành tinh/462901–463000

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
462901 2010 XL44 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
462902 2010 XZ46 05/09/2000 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
462903 2010 XR48 06/12/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
462904 2010 XA58 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
462905 2010 XK63 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
462906 2010 XL67 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
462907 2010 XC71 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
462908 2010 XC75 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
462909 2010 XW77 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
462910 2010 XH80 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
462911 2010 YC4 29/12/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
462912 2011 AY1 03/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
462913 2011 AJ9 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
462914 2011 AZ13 05/01/2011 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
462915 2011 AC21 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
462916 2011 AM38 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
462917 2011 AB61 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
462918 2011 AQ66 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
462919 2011 AD68 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
462920 2011 AH77 14/03/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
462921 2011 BF5 06/02/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
462922 2011 BL6 23/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
462923 2011 BF9 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
462924 2011 BP13 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
462925 2011 BK14 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
462926 2011 BF15 13/01/2011 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
462927 2011 BA26 20/11/2000 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
462928 2011 BL29 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
462929 2011 BR29 11/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
462930 2011 BP30 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
462931 2011 BD37 16/01/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
462932 2011 BW51 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
462933 2011 BY60 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
462934 2011 BP62 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
462935 2011 BT75 11/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
462936 2011 BS84 19/12/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
462937 2011 BN86 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
462938 2011 BB98 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
462939 2011 BY104 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
462940 2011 BJ106 30/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
462941 2011 BQ107 17/01/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
462942 2011 BT116 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
462943 2011 BQ130 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
462944 2011 BO152 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
462945 2011 CS10 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
462946 2011 CY11 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
462947 2011 CW16 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
462948 2011 CY19 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
462949 2011 CQ20 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
462950 2011 CV24 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
462951 2011 CM49 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
462952 2011 CD63 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
462953 2011 CK63 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
462954 2011 CC64 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
462955 2011 CX65 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
462956 2011 CR71 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
462957 2011 CA101 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
462958 2011 CT110 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
462959 2011 DU 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 220 m MPC · JPL
462960 2011 DT8 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
462961 2011 DP30 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
462962 2011 DV45 16/08/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
462963 2011 DQ50 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
462964 2011 DE51 06/01/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
462965 2011 EF4 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
462966 2011 EF25 05/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
462967 2011 EY27 23/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
462968 2011 EJ30 24/02/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
462969 2011 ES38 12/03/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
462970 2011 EK43 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
462971 2011 EY56 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
462972 2011 EA57 20/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
462973 2011 EL61 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
462974 2011 EC67 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
462975 2011 EC69 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
462976 2011 ER69 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462977 2011 EP77 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
462978 2011 EV78 04/04/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
462979 2011 EH79 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
462980 2011 EP82 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
462981 2011 EE83 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
462982 2011 EV83 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
462983 2011 FL 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
462984 2011 FW 09/02/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
462985 2011 FM8 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
462986 2011 FL12 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
462987 2011 FC13 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
462988 2011 FG26 14/03/2011 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
462989 2011 FO33 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
462990 2011 FW33 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
462991 2011 FS41 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
462992 2011 FY41 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
462993 2011 FG46 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
462994 2011 FR46 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
462995 2011 FD68 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
462996 2011 FT74 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
462997 2011 FQ75 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
462998 2011 FL90 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
462999 2011 FT103 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
463000 2011 FQ105 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also