Danh sách tiểu hành tinh/461701–461800

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
461701 2005 RO13 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
461702 2005 RA31 30/07/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
461703 2005 RJ32 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
461704 2005 SL17 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
461705 2005 SV40 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
461706 2005 SX44 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
461707 2005 SS46 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
461708 2005 SA62 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
461709 2005 SG67 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
461710 2005 SK74 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
461711 2005 SS83 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
461712 2005 SJ84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
461713 2005 SY99 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
461714 2005 ST117 23/09/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
461715 2005 SY118 28/09/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
461716 2005 SA139 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
461717 2005 SQ160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
461718 2005 SW161 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
461719 2005 SE166 28/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
461720 2005 SF175 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
461721 2005 SF211 30/09/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
461722 2005 SO216 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
461723 2005 SK230 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
461724 2005 TU31 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
461725 2005 TM35 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
461726 2005 TH58 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
461727 2005 TM66 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
461728 2005 TX91 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
461729 2005 TS99 03/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
461730 2005 TU118 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
461731 2005 TB144 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
461732 2005 TP158 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
461733 2005 TY159 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
461734 2005 TO166 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
461735 2005 TG191 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
461736 2005 TH196 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
461737 2005 UN3 14/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
461738 2005 UY11 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
461739 2005 UY30 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
461740 2005 UA59 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
461741 2005 UD62 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
461742 2005 UX95 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
461743 2005 UW107 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
461744 2005 UK128 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
461745 2005 UE134 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
461746 2005 UW152 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
461747 2005 UV155 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
461748 2005 UU166 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
461749 2005 UM170 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
461750 2005 UB172 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
461751 2005 UX187 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
461752 2005 UP195 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
461753 2005 UP219 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
461754 2005 UY225 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
461755 2005 UA230 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
461756 2005 UF231 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
461757 2005 UC237 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
461758 2005 UG240 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
461759 2005 UM250 02/10/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
461760 2005 UR250 23/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
461761 2005 UG256 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
461762 2005 UW266 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
461763 2005 UB268 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
461764 2005 UW284 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
461765 2005 US288 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
461766 2005 UO292 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
461767 2005 UK301 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
461768 2005 UU309 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
461769 2005 UN322 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
461770 2005 UT328 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
461771 2005 UC377 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
461772 2005 UL381 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
461773 2005 UB384 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
461774 2005 US386 30/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
461775 2005 UL387 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
461776 2005 UE390 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
461777 2005 UA415 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
461778 2005 UP430 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
461779 2005 UM460 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
461780 2005 UE487 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
461781 2005 VJ9 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
461782 2005 VS11 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
461783 2005 VE15 01/11/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
461784 2005 VH19 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
461785 2005 VQ23 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
461786 2005 VF24 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
461787 2005 VP33 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
461788 2005 VW35 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
461789 2005 VL48 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
461790 2005 VD54 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
461791 2005 VM67 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
461792 2005 VU105 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
461793 2005 VE127 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
461794 2005 VW131 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 1,3 km MPC · JPL
461795 2005 WX13 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
461796 2005 WF30 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
461797 2005 WC83 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
461798 2005 WR92 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
461799 2005 WF116 30/11/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
461800 2005 XK49 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL