Danh sách tiểu hành tinh/460701–460800

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
460701 2014 UK208 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
460702 2014 UQ209 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
460703 2014 UK214 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
460704 2014 UF215 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
460705 2014 UG216 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
460706 2014 UO216 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
460707 2014 US216 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
460708 2014 UN217 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
460709 2014 UX218 28/09/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
460710 2014 UY220 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
460711 2014 UO223 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
460712 2014 UD224 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
460713 2014 VB 30/07/2005 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
460714 2014 VH3 01/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
460715 2014 VK3 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460716 2014 VP3 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
460717 2014 VT3 02/02/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
460718 2014 VY3 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
460719 2014 VP4 28/09/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
460720 2014 VM5 14/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
460721 2014 VG7 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460722 2014 VJ8 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
460723 2014 VN8 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
460724 2014 VJ9 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
460725 2014 VQ10 31/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
460726 2014 VS11 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
460727 2014 VX11 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460728 2014 VM12 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
460729 2014 VU12 18/12/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
460730 2014 VC13 12/04/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
460731 2014 VG13 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
460732 2014 VS14 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
460733 2014 VB16 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
460734 2014 VV16 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
460735 2014 VF17 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
460736 2014 VJ17 13/03/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
460737 2014 VT18 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460738 2014 VB19 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
460739 2014 VD19 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
460740 2014 VL19 13/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
460741 2014 VK20 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460742 2014 VP20 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460743 2014 VZ20 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460744 2014 VB22 09/03/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
460745 2014 VP22 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
460746 2014 VP23 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
460747 2014 VJ24 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
460748 2014 VN25 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
460749 2014 VV25 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
460750 2014 VJ26 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
460751 2014 VQ26 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460752 2014 VL27 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460753 2014 VQ27 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
460754 2014 VF28 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
460755 2014 VU28 22/09/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
460756 2014 VK29 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460757 2014 VY29 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
460758 2014 VJ30 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
460759 2014 VD31 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 16286| 2,2 km MPC · JPL
460760 2014 VH32 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460761 2014 VK33 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
460762 2014 VQ33 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
460763 2014 VW34 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
460764 2014 VT36 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
460765 2014 VA37 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
460766 2014 WC2 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
460767 2014 WZ2 29/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
460768 2014 WH3 20/09/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
460769 2014 WK3 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
460770 2014 WH4 16/04/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
460771 2014 WW7 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
460772 2014 WY7 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
460773 2014 WR10 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
460774 2014 WX10 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
460775 2014 WB11 01/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
460776 2014 WJ13 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
460777 2014 WM16 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
460778 2014 WR17 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
460779 2014 WM18 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
460780 2014 WP18 18/04/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
460781 2014 WY18 18/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
460782 2014 WR19 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
460783 2014 WH20 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
460784 2014 WT22 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
460785 2014 WF25 07/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
460786 2014 WS26 04/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
460787 2014 WW27 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
460788 2014 WD30 03/10/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
460789 2014 WD31 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
460790 2014 WH32 24/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
460791 2014 WH35 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
460792 2014 WQ36 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
460793 2014 WZ36 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
460794 2014 WK37 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
460795 2014 WZ37 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
460796 2014 WW41 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
460797 2014 WQ42 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
460798 2014 WT43 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
460799 2014 WP44 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
460800 2014 WF45 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL