Danh sách tiểu hành tinh/461801–461900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
461801 2005 YH5 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
461802 2005 YE13 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
461803 2005 YG14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
461804 2005 YM17 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
461805 2005 YY26 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
461806 2005 YL43 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
461807 2005 YG67 23/03/2003 Apache Point SDSS 590 m MPC · JPL
461808 2005 YZ73 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
461809 2005 YU76 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
461810 2005 YP132 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
461811 2005 YK179 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
461812 2005 YW193 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
461813 2005 YJ204 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
461814 2005 YB227 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
461815 2005 YF258 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
461816 2006 AP39 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
461817 2006 AH42 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
461818 2006 AH50 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
461819 2006 AX50 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
461820 2006 AU78 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
461821 2006 BD42 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
461822 2006 BB72 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
461823 2006 BD73 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
461824 2006 BE76 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
461825 2006 BP76 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
461826 2006 BN129 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
461827 2006 BG130 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
461828 2006 BH135 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
461829 2006 BS175 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
461830 2006 BA182 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
461831 2006 BD207 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
461832 2006 BR263 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
461833 2006 BH276 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
461834 2006 BT281 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
461835 2006 BB284 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
461836 2006 CH 01/02/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
461837 2006 DQ24 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
461838 2006 DU35 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
461839 2006 DB133 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
461840 2006 DD138 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
461841 2006 DD143 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
461842 2006 DK147 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
461843 2006 DN174 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
461844 2006 DC180 22/02/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
461845 2006 DD189 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
461846 2006 ET18 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
461847 2006 EX49 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
461848 2006 ER50 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
461849 2006 EX62 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
461850 2006 FK15 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
461851 2006 FT29 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
461852 2006 GY2 09/04/2006 Socorro LINEAR APO · 620 m MPC · JPL
461853 2006 GN5 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
461854 2006 GA19 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
461855 2006 GK28 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
461856 2006 GO46 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
461857 2006 HM15 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
461858 2006 HX18 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
461859 2006 HP21 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
461860 2006 HE32 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
461861 2006 HW39 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
461862 2006 HE52 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
461863 2006 HV72 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
461864 2006 HP80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
461865 2006 HM83 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
461866 2006 HA94 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
461867 2006 HT95 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
461868 2006 HV95 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
461869 2006 HA97 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
461870 2006 HQ104 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
461871 2006 HU106 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
461872 2006 HY152 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
461873 2006 JZ4 27/03/2006 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
461874 2006 JP9 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
461875 2006 JE11 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
461876 2006 JM22 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
461877 2006 JT32 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
461878 2006 JB34 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
461879 2006 JM39 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
461880 2006 JB43 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
461881 2006 JQ48 08/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
461882 2006 JY53 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
461883 2006 KP3 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
461884 2006 KO7 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
461885 2006 KE8 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
461886 2006 KT15 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
461887 2006 KB30 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
461888 2006 KJ30 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
461889 2006 KA31 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
461890 2006 KR32 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
461891 2006 KV33 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
461892 2006 KG67 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
461893 2006 KD73 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
461894 2006 KN88 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
461895 2006 KU89 29/05/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
461896 2006 KM90 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
461897 2006 KG93 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
461898 2006 KR96 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
461899 2006 LN6 04/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
461900 2006 MX11 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL