Danh sách tiểu hành tinh/461501–461600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
461501 2003 FT3 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
461502 2003 FN103 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
461503 2003 FJ122 31/03/2003 Cerro Tololo DLS 3,0 km MPC · JPL
461504 2003 HE16 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
461505 2003 KB5 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
461506 2003 QE29 23/08/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
461507 2003 QQ44 23/08/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
461508 2003 RY12 20/08/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
461509 2003 RR17 15/09/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
461510 2003 RG19 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
461511 2003 SJ1 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
461512 2003 ST27 18/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
461513 2003 SD34 18/09/2003 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
461514 2003 SE34 18/09/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
461515 2003 SJ65 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
461516 2003 SD119 16/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
461517 2003 SL126 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
461518 2003 SC157 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
461519 2003 SD160 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
461520 2003 SL161 18/09/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
461521 2003 SE214 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 900 m MPC · JPL
461522 2003 SG229 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
461523 2003 SX243 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
461524 2003 SS264 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
461525 2003 SW290 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
461526 2003 SZ299 17/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
461527 2003 SM323 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
461528 2003 SJ325 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
461529 2003 SE334 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
461530 2003 ST336 27/09/2003 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
461531 2003 SY359 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
461532 2003 ST366 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
461533 2003 SH401 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
461534 2003 SL403 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
461535 2003 SR406 27/09/2003 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
461536 2003 SB421 29/09/2003 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
461537 2003 TS17 15/10/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
461538 2003 TY40 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
461539 2003 TV46 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
461540 2003 UA105 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
461541 2003 UN130 18/10/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
461542 2003 UO152 21/10/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
461543 2003 UF205 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
461544 2003 UE258 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
461545 2003 UP345 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
461546 2003 UE364 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
461547 2003 UU401 23/10/2003 Apache Point SDSS 650 m MPC · JPL
461548 2003 VN3 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
461549 2003 VP3 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
461550 2003 WO5 18/11/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
461551 2003 WG17 18/11/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
461552 2003 WH32 28/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
461553 2003 WJ44 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
461554 2003 WH45 19/11/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
461555 2003 WG101 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
461556 2003 WU162 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
461557 2003 WQ173 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
461558 2003 XZ39 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
461559 2003 YW38 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
461560 2003 YQ130 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
461561 2004 BK127 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
461562 2004 BY141 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
461563 2004 DG33 18/02/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
461564 2004 DX76 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
461565 2004 EO11 10/03/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
461566 2004 EL62 12/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
461567 2004 FK121 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
461568 2004 GV78 11/04/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
461569 2004 HT55 24/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
461570 2004 JA55 10/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
461571 2004 NC14 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
461572 2004 NT29 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
461573 2004 OA13 14/06/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
461574 2004 PD 04/08/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
461575 2004 PP2 08/08/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
461576 2004 PA3 03/08/2004 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
461577 2004 PN12 07/08/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
461578 2004 PG21 07/08/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
461579 2004 PU26 09/08/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
461580 2004 PB72 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
461581 2004 PM114 09/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
461582 2004 RL40 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
461583 2004 RF43 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
461584 2004 RT67 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
461585 2004 RR110 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
461586 2004 RR145 26/08/2004 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
461587 2004 RL180 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
461588 2004 RM235 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
461589 2004 RB251 14/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
461590 2004 RS251 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
461591 2004 RM269 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
461592 2004 RK299 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
461593 2004 RS329 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
461594 2004 RP331 15/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
461595 2004 RM335 15/09/2004 Siding Spring SSS 750 m MPC · JPL
461596 2004 SA21 21/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
461597 2004 SC28 14/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
461598 2004 TW5 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
461599 2004 TV45 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
461600 2004 TO54 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL