Danh sách tiểu hành tinh/462501–462600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
462501 2008 WM3 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
462502 2008 WG8 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
462503 2008 WJ25 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
462504 2008 WU32 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
462505 2008 WW36 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
462506 2008 WF46 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
462507 2008 WR75 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
462508 2008 WV76 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
462509 2008 WD84 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
462510 2008 WH85 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
462511 2008 WK92 24/11/2008 Dauban F. Kugel 4,3 km MPC · JPL
462512 2008 WT97 03/11/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
462513 2008 WL99 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
462514 2008 WA106 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
462515 2008 WP108 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
462516 2008 WZ121 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
462517 2008 XK8 28/10/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
462518 2008 XN14 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
462519 2008 XZ26 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
462520 2008 XO32 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
462521 2008 XL38 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
462522 2008 XX45 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
462523 2008 YE66 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
462524 2008 YC95 04/03/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
462525 2008 YZ95 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
462526 2008 YG104 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
462527 2008 YR116 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
462528 2008 YV142 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
462529 2008 YL156 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
462530 2008 YF160 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
462531 2008 YE171 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
462532 2009 AT39 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
462533 2009 AK40 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
462534 2009 BA20 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
462535 2009 BD48 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
462536 2009 BO49 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
462537 2009 BL88 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
462538 2009 BP89 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
462539 2009 BC91 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
462540 2009 BD93 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
462541 2009 BT105 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
462542 2009 BW114 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
462543 2009 BD117 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
462544 2009 BP142 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
462545 2009 BH155 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
462546 2009 BV165 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
462547 2009 BR171 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
462548 2009 BB183 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
462549 2009 BS184 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
462550 2009 CB3 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
462551 2009 CP14 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
462552 2009 CK18 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
462553 2009 CE19 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
462554 2009 CL27 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
462555 2009 CD42 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
462556 2009 CJ60 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
462557 2009 CS62 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
462558 2009 CO65 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
462559 2009 DD1 19/02/2009 Socorro LINEAR 310 m MPC · JPL
462560 2009 DM12 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
462561 2009 DS24 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
462562 2009 DH28 22/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 750 m MPC · JPL
462563 2009 DK49 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
462564 2009 DP52 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
462565 2009 DC56 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
462566 2009 DC59 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
462567 2009 DW69 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
462568 2009 DT89 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
462569 2009 DU92 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
462570 2009 DU101 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
462571 2009 DA123 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
462572 2009 DT126 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
462573 2009 DW127 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
462574 2009 DB129 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
462575 2009 DV131 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
462576 2009 DM139 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
462577 2009 EZ2 05/03/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 980 m MPC · JPL
462578 2009 EX3 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
462579 2009 EQ25 07/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
462580 2009 FR3 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
462581 2009 FE8 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
462582 2009 FX15 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
462583 2009 FO17 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
462584 2009 FR20 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
462585 2009 FP55 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
462586 2009 FN61 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
462587 2009 FB66 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
462588 2009 FX69 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
462589 2009 FE72 17/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
462590 2009 FD77 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
462591 2009 GZ4 05/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
462592 2009 HC3 16/04/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
462593 2009 HV3 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
462594 2009 HH7 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
462595 2009 HN8 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
462596 2009 HN16 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
462597 2009 HL17 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
462598 2009 HA33 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
462599 2009 HB38 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
462600 2009 HJ41 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL