Danh sách tiểu hành tinh/460501–460600

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
460501 2014 SJ317 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
460502 2014 SP317 01/03/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
460503 2014 SM318 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
460504 2014 SX323 27/03/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
460505 2014 SV327 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
460506 2014 SP330 10/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460507 2014 SR330 12/04/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
460508 2014 SA334 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
460509 2014 SU334 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
460510 2014 SP339 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
460511 2014 SA341 05/01/2011 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
460512 2014 SS345 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460513 2014 SR346 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
460514 2014 SF347 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
460515 2014 SJ347 14/03/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
460516 2014 TC2 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
460517 2014 TW2 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
460518 2014 TC5 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
460519 2014 TD5 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
460520 2014 TJ9 15/02/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
460521 2014 TU9 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
460522 2014 TB11 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
460523 2014 TJ11 30/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
460524 2014 TQ14 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
460525 2014 TO15 08/08/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
460526 2014 TF16 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
460527 2014 TD23 01/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
460528 2014 TS23 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
460529 2014 TW26 17/03/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
460530 2014 TA28 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
460531 2014 TF28 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
460532 2014 TQ29 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
460533 2014 TA31 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460534 2014 TJ31 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
460535 2014 TF36 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
460536 2014 TD38 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
460537 2014 TE39 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
460538 2014 TW40 20/04/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
460539 2014 TX40 15/08/2009 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
460540 2014 TN42 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460541 2014 TA44 07/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
460542 2014 TP45 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
460543 2014 TR47 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
460544 2014 TM48 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
460545 2014 TY48 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
460546 2014 TP55 03/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
460547 2014 TD56 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
460548 2014 TN56 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
460549 2014 TV56 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
460550 2014 TK57 09/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
460551 2014 TL58 22/09/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
460552 2014 TX59 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
460553 2014 TY59 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
460554 2014 TB60 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
460555 2014 TC62 01/04/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
460556 2014 TZ64 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
460557 2014 TX66 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
460558 2014 TD68 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
460559 2014 TE68 27/03/2012 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
460560 2014 TF68 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
460561 2014 TF69 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
460562 2014 TZ71 17/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
460563 2014 TR72 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
460564 2014 TV72 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
460565 2014 TM73 24/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
460566 2014 TA75 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
460567 2014 TF75 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460568 2014 TM79 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
460569 2014 TF82 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460570 2014 UB 03/03/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
460571 2014 UX4 20/11/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
460572 2014 UW5 21/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460573 2014 UM6 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
460574 2014 UA7 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
460575 2014 UP7 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460576 2014 UW8 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
460577 2014 UX12 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460578 2014 UH13 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
460579 2014 UV13 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
460580 2014 UF14 13/03/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
460581 2014 UT15 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
460582 2014 UR16 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
460583 2014 UE17 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18466| 2,9 km MPC · JPL
460584 2014 UR17 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
460585 2014 US18 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
460586 2014 UZ18 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 31811| 3,5 km MPC · JPL
460587 2014 UF19 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
460588 2014 US20 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
460589 2014 UM24 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
460590 2014 UH25 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
460591 2014 UP26 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
460592 2014 UY28 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
460593 2014 UT40 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
460594 2014 UM41 03/11/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
460595 2014 UC42 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
460596 2014 UK44 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
460597 2014 UV45 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
460598 2014 UK46 14/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
460599 2014 UX46 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460600 2014 US47 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL