Danh sách tiểu hành tinh/461401–461500

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
461401 2001 SX238 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
461402 2001 SK264 25/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
461403 2001 SR264 21/09/2001 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
461404 2001 SU269 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
461405 2001 SG293 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
461406 2001 SA309 22/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
461407 2001 SP323 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
461408 2001 SC356 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
461409 2001 TK25 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
461410 2001 TS47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 1,6 km MPC · JPL
461411 2001 TL90 14/10/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
461412 2001 TB93 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
461413 2001 TC132 11/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
461414 2001 TA140 10/10/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
461415 2001 TY145 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
461416 2001 TB176 14/10/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
461417 2001 TH214 13/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
461418 2001 TY214 13/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
461419 2001 UH1 16/10/2001 Kleť M. Tichý 1,2 km MPC · JPL
461420 2001 UE2 17/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
461421 2001 UH28 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
461422 2001 UZ115 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
461423 2001 UL178 23/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
461424 2001 UQ199 19/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
461425 2001 UB202 13/10/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
461426 2001 UN209 20/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
461427 2001 UW225 16/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
461428 2001 VZ5 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
461429 2001 VU12 10/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
461430 2001 VF21 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
461431 2001 VR21 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
461432 2001 WT15 26/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
461433 2001 WT69 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
461434 2001 XK72 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
461435 2001 XB141 14/12/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
461436 2002 AH53 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
461437 2002 AC77 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
461438 2002 AX146 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
461439 2002 CT208 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
461440 2002 CR311 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
461441 2002 EJ90 12/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
461442 2002 EW92 10/02/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
461443 2002 EO107 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
461444 2002 EB142 12/03/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
461445 2002 GL6 14/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
461446 2002 GU26 11/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
461447 2002 GY62 08/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
461448 2002 GV101 10/04/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
461449 2002 GL103 10/04/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
461450 2002 GO191 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
461451 2002 JC96 11/05/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
461452 2002 NQ 04/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
461453 2002 NH79 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
461454 2002 PD28 07/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
461455 2002 PX51 08/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
461456 2002 PR52 08/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
461457 2002 PJ166 14/08/2002 Palomar R. Matson 2,1 km MPC · JPL
461458 2002 PL194 11/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
461459 2002 PF198 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
461460 2002 QO17 07/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
461461 2002 QL39 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
461462 2002 QC50 16/08/2002 Palomar A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
461463 2002 QS52 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,7 km MPC · JPL
461464 2002 QY75 30/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
461465 2002 QT81 19/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
461466 2002 QC118 18/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
461467 2002 QG118 19/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
461468 2002 QW136 28/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
461469 2002 QU139 16/08/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
461470 2002 QB143 28/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
461471 2002 QJ152 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
461472 2002 RO53 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
461473 2002 RC89 05/09/2002 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
461474 2002 RR142 11/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
461475 2002 RS147 07/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
461476 2002 RW159 12/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
461477 2002 RE227 14/09/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
461478 2002 RQ239 14/09/2002 Palomar R. Matson 780 m MPC · JPL
461479 2002 RG252 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
461480 2002 RQ252 15/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
461481 2002 RB266 13/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
461482 2002 RM268 04/09/2002 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
461483 2002 RJ291 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
461484 2002 RK292 12/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
461485 2002 SB25 28/09/2002 Haleakala NEAT 910 m MPC · JPL
461486 2002 SC65 27/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
461487 2002 TZ234 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
461488 2002 TT247 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
461489 2002 TW303 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
461490 2002 TL318 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
461491 2002 TK345 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
461492 2002 UH75 31/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
461493 2002 VH140 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
461494 2002 WN8 24/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
461495 2002 XP117 10/12/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
461496 2003 AA67 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
461497 2003 BM6 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
461498 2003 BW80 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
461499 2003 BL81 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
461500 2003 BC87 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL