Danh sách tiểu hành tinh/461301–461400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
461301 2015 XD139 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
461302 2015 XH140 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
461303 2015 XZ141 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
461304 2015 XY142 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
461305 2015 XO146 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
461306 2015 XA166 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
461307 2015 XJ167 14/03/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
461308 2015 XC170 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
461309 2015 XG170 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
461310 2015 XJ170 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
461311 2015 XD172 13/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
461312 2015 XH174 03/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
461313 2015 XG176 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
461314 2015 XS179 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
461315 2015 XF195 27/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
461316 2015 XN196 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
461317 2015 XM203 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
461318 2015 XT203 06/01/2005 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
461319 2015 XC235 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
461320 2015 XH235 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
461321 2015 XL245 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
461322 2015 XB246 18/11/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
461323 2015 XS260 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
461324 2015 XH262 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
461325 2015 XN262 20/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
461326 2015 XO262 16/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
461327 2015 XG263 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
461328 2015 XA266 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
461329 2015 XJ266 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
461330 2015 XC276 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
461331 2015 XX278 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
461332 2015 XV309 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
461333 2015 XM311 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
461334 2015 XS311 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
461335 2015 XY312 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
461336 2015 XM313 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
461337 2015 XM322 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
461338 2015 XY337 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
461339 6365 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 680 m MPC · JPL
461340 3073 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 710 m MPC · JPL
461341 1995 SC41 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
461342 1995 SX42 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
461343 1995 SG76 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
461344 1995 SV79 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
461345 1995 UQ31 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
461346 1995 UD39 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
461347 1995 UL40 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
461348 1995 WA14 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
461349 1997 SU13 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
461350 1998 PY 14/08/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,1 km MPC · JPL
461351 1998 WW37 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
461352 1999 FR65 20/03/1999 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
461353 1999 LS7 08/06/1999 Socorro LINEAR APO · 250 m MPC · JPL
461354 1999 UO28 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
461355 1999 UM55 20/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
461356 1999 VN46 14/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
461357 2000 AF226 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
461358 2000 BA51 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
461359 2000 CV97 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
461360 2000 EH23 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
461361 2000 FH14 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
461362 2000 FR52 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
461363 2000 GQ148 05/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
461364 2000 HL16 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
461365 2000 JF1 06/05/2000 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
461366 2000 LJ7 29/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
461367 2000 QX160 31/08/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
461368 2000 RL107 03/09/2000 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
461369 2000 SK9 23/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
461370 2000 SF64 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
461371 2000 SN171 05/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
461372 2000 SM321 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
461373 2000 TW49 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
461374 2000 WS21 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
461375 2001 FC102 17/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
461376 2001 FA126 29/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
461377 2001 FR127 27/03/2001 Haleakala NEAT 470 m MPC · JPL
461378 2001 FB140 21/03/2001 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
461379 2001 FC199 21/03/2001 Kitt Peak SKADS 1,2 km MPC · JPL
461380 2001 FT199 21/03/2001 Kitt Peak SKADS 780 m MPC · JPL
461381 2001 HS 17/04/2001 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 940 m MPC · JPL
461382 2001 MO28 26/06/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
461383 2001 OR28 18/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
461384 2001 OM53 21/07/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
461385 2001 PJ14 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
461386 2001 PZ31 10/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
461387 2001 QS92 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
461388 2001 RB29 07/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
461389 2001 RE61 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
461390 2001 RG140 12/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
461391 2001 RD146 01/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
461392 2001 RC150 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
461393 2001 SJ23 27/08/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
461394 2001 SS24 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
461395 2001 SB64 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
461396 2001 SF125 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
461397 2001 SD170 20/09/2001 Socorro LINEAR AMO 890 m MPC · JPL
461398 2001 SQ180 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
461399 2001 SC183 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
461400 2001 SC203 19/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL