Danh sách tiểu hành tinh/462401–462500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
462401 2008 SU263 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
462402 2008 SA270 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
462403 2008 SW284 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462404 2008 SG289 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
462405 2008 SL293 22/09/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
462406 2008 SO296 29/09/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
462407 2008 SQ298 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
462408 2008 SQ302 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
462409 2008 SS303 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
462410 2008 SN306 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
462411 2008 TL4 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
462412 2008 TR4 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
462413 2008 TH5 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
462414 2008 TR7 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
462415 2008 TT13 10/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
462416 2008 TG14 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
462417 2008 TX16 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
462418 2008 TA31 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
462419 2008 TG36 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462420 2008 TG64 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
462421 2008 TM73 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
462422 2008 TH83 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
462423 2008 TH86 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
462424 2008 TC104 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
462425 2008 TG104 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462426 2008 TY113 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
462427 2008 TG127 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
462428 2008 TE130 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
462429 2008 TM130 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
462430 2008 TY135 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
462431 2008 TE136 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462432 2008 TH139 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
462433 2008 TJ139 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
462434 2008 TS162 01/10/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
462435 2008 TQ171 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
462436 2008 TA175 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
462437 2008 TO175 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462438 2008 TQ175 01/09/2008 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
462439 2008 TV182 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
462440 2008 TT188 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
462441 2008 UW10 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462442 2008 UY59 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
462443 2008 UN63 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
462444 2008 UR63 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
462445 2008 UL81 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
462446 2008 UR102 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
462447 2008 UX110 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
462448 2008 UX113 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
462449 2008 UY113 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
462450 2008 UR114 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
462451 2008 UY119 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462452 2008 UR120 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
462453 2008 US124 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
462454 2008 UX128 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
462455 2008 UP129 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
462456 2008 UF132 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
462457 2008 UQ133 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
462458 2008 UH135 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462459 2008 UJ142 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462460 2008 UV146 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
462461 2008 UA155 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
462462 2008 UX168 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
462463 2008 UW173 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
462464 2008 UU175 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
462465 2008 UC176 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
462466 2008 UK178 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
462467 2008 UW181 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
462468 2008 UH182 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
462469 2008 UB184 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
462470 2008 UW186 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
462471 2008 UU188 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
462472 2008 UG211 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
462473 2008 UJ221 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
462474 2008 UR223 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
462475 2008 UN254 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
462476 2008 UT265 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
462477 2008 UW278 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
462478 2008 UO281 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
462479 2008 UA285 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
462480 2008 UO291 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
462481 2008 UB295 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
462482 2008 UC298 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
462483 2008 UY298 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
462484 2008 UX313 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
462485 2008 UP338 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
462486 2008 UQ353 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
462487 2008 UF354 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
462488 2008 UF360 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
462489 2008 UY362 25/10/2008 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
462490 2008 VU12 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
462491 2008 VX22 01/11/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
462492 2008 VB47 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
462493 2008 VH48 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
462494 2008 VW50 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
462495 2008 VB58 06/11/2008 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
462496 2008 VD69 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
462497 2008 VE70 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
462498 2008 VE74 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
462499 2008 VK76 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
462500 2008 VV77 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL