Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/459001–459100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
459001 2011 WW144 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
459002 2011 WY144 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
459003 2011 WH146 26/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
459004 2011 WL151 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
459005 2011 WO152 15/12/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
459006 2011 WG153 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
459007 2011 XB2 19/11/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
459008 2011 YQ3 03/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459009 2011 YY3 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
459010 2011 YB8 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
459011 2011 YJ8 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
459012 2011 YJ9 01/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
459013 2011 YM18 30/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
459014 2011 YY22 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
459015 2011 YS23 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
459016 2011 YX24 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
459017 2011 YY24 03/02/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
459018 2011 YR25 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
459019 2011 YU25 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
459020 2011 YX25 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
459021 2011 YS32 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
459022 2011 YJ33 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
459023 2011 YO34 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
459024 2011 YC35 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
459025 2011 YT35 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459026 2011 YA41 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
459027 2011 YK43 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
459028 2011 YM43 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
459029 2011 YU44 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
459030 2011 YH46 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
459031 2011 YS46 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
459032 2011 YS48 30/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
459033 2011 YS53 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
459034 2011 YV59 18/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
459035 2011 YD61 25/04/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
459036 2011 YS64 17/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459037 2011 YY64 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
459038 2011 YF66 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
459039 2011 YD77 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
459040 2011 YX77 26/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459041 2011 YV78 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
459042 2011 YY78 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
459043 2012 AU1 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
459044 2012 AB9 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
459045 2012 AY9 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
459046 2012 AS10 11/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 1,4 km MPC · JPL
459047 2012 AL13 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
459048 2012 AJ14 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
459049 2012 AW17 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
459050 2012 AF22 13/01/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
459051 2012 BF4 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
459052 2012 BE7 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
459053 2012 BR8 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
459054 2012 BS8 18/01/2012 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
459055 2012 BB12 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
459056 2012 BD16 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
459057 2012 BL17 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459058 2012 BW17 16/12/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
459059 2012 BL18 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
459060 2012 BO18 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
459061 2012 BP20 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
459062 2012 BU21 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
459063 2012 BB22 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
459064 2012 BA24 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
459065 2012 BS24 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
459066 2012 BG27 24/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
459067 2012 BT27 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
459068 2012 BM29 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
459069 2012 BB30 22/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
459070 2012 BO32 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
459071 2012 BZ35 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
459072 2012 BQ36 20/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
459073 2012 BH41 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
459074 2012 BN47 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
459075 2012 BJ50 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
459076 2012 BS51 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
459077 2012 BB52 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
459078 2012 BW52 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
459079 2012 BQ53 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
459080 2012 BH54 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
459081 2012 BO55 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
459082 2012 BQ57 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
459083 2012 BZ57 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
459084 2012 BY62 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
459085 2012 BU63 03/03/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
459086 2012 BJ69 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
459087 2012 BB71 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
459088 2012 BK74 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
459089 2012 BL81 03/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
459090 2012 BP82 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
459091 2012 BX83 28/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
459092 2012 BC85 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
459093 2012 BM88 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
459094 2012 BO88 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
459095 2012 BR88 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
459096 2012 BA89 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
459097 2012 BJ89 26/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
459098 2012 BE93 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459099 2012 BR98 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
459100 2012 BP100 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL