Danh sách tiểu hành tinh/458901–459000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
458901 2011 UZ203 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
458902 2011 UA204 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
458903 2011 US204 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
458904 2011 UP205 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
458905 2011 UE230 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
458906 2011 UW234 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
458907 2011 UL236 29/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
458908 2011 UF239 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
458909 2011 UY239 24/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
458910 2011 UJ240 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
458911 2011 UK240 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
458912 2011 UQ240 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
458913 2011 UO249 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
458914 2011 UY251 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
458915 2011 UH252 05/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
458916 2011 UO267 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
458917 2011 UV274 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
458918 2011 UP277 01/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
458919 2011 UO278 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 460 m MPC · JPL
458920 2011 UH279 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
458921 2011 UL279 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
458922 2011 UQ280 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
458923 2011 UD281 21/09/2011 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
458924 2011 UD282 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
458925 2011 UC283 28/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
458926 2011 UE283 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
458927 2011 UO283 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
458928 2011 UF284 01/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
458929 2011 UM295 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
458930 2011 UW296 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
458931 2011 UE299 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
458932 2011 UV301 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
458933 2011 US313 30/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
458934 2011 UJ316 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
458935 2011 UX318 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
458936 2011 UW321 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
458937 2011 UK323 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
458938 2011 UG324 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
458939 2011 UO333 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
458940 2011 UZ334 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
458941 2011 UX336 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
458942 2011 UC337 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
458943 2011 UR337 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
458944 2011 UW337 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
458945 2011 UR340 19/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
458946 2011 UC341 08/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
458947 2011 UG344 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
458948 2011 UJ352 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
458949 2011 UB369 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
458950 2011 UH377 05/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
458951 2011 UH379 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
458952 2011 US379 30/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
458953 2011 UH381 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
458954 2011 UW391 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
458955 2011 UU396 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
458956 2011 UX398 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
458957 2011 UC404 31/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
458958 2011 UY404 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
458959 2011 UE407 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
458960 2011 VY 01/11/2011 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
458961 2011 VT12 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
458962 2011 VE21 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
458963 2011 VN22 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
458964 2011 WM2 17/11/2011 Catalina CSS 310 m MPC · JPL
458965 2011 WS8 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
458966 2011 WA14 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
458967 2011 WB17 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
458968 2011 WK17 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
458969 2011 WR18 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
458970 2011 WW23 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
458971 2011 WK24 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
458972 2011 WZ24 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
458973 2011 WT36 19/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
458974 2011 WG56 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
458975 2011 WO57 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
458976 2011 WV60 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
458977 2011 WE62 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
458978 2011 WV63 08/08/2007 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
458979 2011 WG68 26/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
458980 2011 WT69 09/11/2004 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
458981 2011 WJ70 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
458982 2011 WU70 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
458983 2011 WF71 27/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
458984 2011 WP71 03/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
458985 2011 WC72 01/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
458986 2011 WT72 27/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
458987 2011 WZ82 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
458988 2011 WP93 03/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
458989 2011 WP105 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
458990 2011 WR112 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
458991 2011 WZ112 06/01/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
458992 2011 WJ115 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
458993 2011 WY115 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
458994 2011 WV126 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
458995 2011 WG132 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
458996 2011 WB134 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
458997 2011 WC134 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
458998 2011 WO137 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
458999 2011 WA141 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
459000 2011 WY143 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also