Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/458101–458200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
458101 2010 CS11 06/01/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
458102 2010 CT23 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
458103 2010 CQ24 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
458104 2010 CK27 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
458105 2010 CM40 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
458106 2010 CG41 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
458107 2010 CK55 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
458108 2010 CU55 12/02/2010 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
458109 2010 CP58 21/02/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
458110 2010 CF61 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
458111 2010 CJ76 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
458112 2010 CS113 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
458113 2010 CP124 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
458114 2010 CC128 07/02/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
458115 2010 CH128 09/02/2010 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
458116 2010 DA 16/02/2010 Siding Spring SSS APO · 320 m MPC · JPL
458117 2010 DN42 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
458118 2010 DC45 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
458119 2010 DO70 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
458120 2010 DP78 16/02/2010 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
458121 2010 EK7 03/03/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
458122 2010 EW45 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 1,1 km MPC · JPL
458123 2010 EW82 12/03/2010 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
458124 2010 ET84 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
458125 2010 EY105 12/03/2010 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
458126 2010 ED131 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
458127 2010 EM137 15/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
458128 2010 EX139 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
458129 2010 EA140 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
458130 2010 ES164 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
458131 2010 FY5 19/01/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
458132 2010 FU51 02/03/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
458133 2010 FA58 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
458134 2010 FV92 21/03/2010 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
458135 2010 GE25 01/04/2010 WISE WISE 300 m MPC · JPL
458136 2010 GE95 15/02/2010 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
458137 2010 GW135 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
458138 2010 HJ18 18/04/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
458139 2010 HF27 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
458140 2010 HX49 24/04/2010 WISE WISE 13 km MPC · JPL
458141 2010 HV58 25/04/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
458142 2010 HS61 26/04/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
458143 2010 HP84 17/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
458144 2010 HQ95 30/04/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
458145 2010 JH1 01/05/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
458146 2010 JH28 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
458147 2010 JE30 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
458148 2010 JW38 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
458149 2010 JA48 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
458150 2010 JD57 07/05/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
458151 2010 JF77 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
458152 2010 JP83 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
458153 2010 JP85 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
458154 2010 JR117 07/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
458155 2010 JT117 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
458156 2010 JO124 12/05/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
458157 2010 JT155 25/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
458158 2010 JD159 04/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
458159 2010 KV6 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
458160 2010 KM36 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
458161 2010 KZ45 23/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
458162 2010 KG50 22/05/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
458163 2010 KQ78 26/05/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
458164 2010 KF110 30/05/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
458165 2010 LU14 03/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
458166 2010 LB17 02/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
458167 2010 LB52 16/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
458168 2010 LE84 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
458169 2010 LR100 13/06/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
458170 2010 ME4 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
458171 2010 MK11 17/06/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
458172 2010 MP17 17/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
458173 2010 MH33 21/06/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
458174 2010 MT49 23/06/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
458175 2010 MW56 24/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
458176 2010 MM71 25/06/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
458177 2010 MF113 24/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
458178 2010 ND1 06/07/2010 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
458179 2010 NQ4 20/04/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
458180 2010 NW22 06/07/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
458181 2010 NH26 07/07/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
458182 2010 NC49 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
458183 2010 NF50 10/07/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
458184 2010 NO69 14/07/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
458185 2010 NP69 15/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
458186 2010 NU72 03/10/1997 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
458187 2010 NA77 15/07/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
458188 2010 NK80 16/07/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
458189 2010 OC25 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
458190 2010 OY92 27/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
458191 2010 OM97 28/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
458192 2010 PX10 01/08/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
458193 2010 PM16 03/08/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
458194 2010 QG3 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
458195 2010 QJ3 31/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
458196 2010 QW3 13/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
458197 2010 QK4 18/08/2010 XuYi PMO NEO 980 m MPC · JPL
458198 2010 RT11 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
458199 2010 RL28 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
458200 2010 RZ39 03/09/2010 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL