Danh sách tiểu hành tinh/458201–458300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
458201 2010 RY42 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
458202 2010 RA46 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
458203 2010 RS48 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
458204 2010 RG53 06/09/2010 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
458205 2010 RT61 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
458206 2010 RV61 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
458207 2010 RD64 09/09/2010 Kachina J. Hobart 1,7 km MPC · JPL
458208 2010 RJ65 19/10/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
458209 2010 RA69 06/09/2010 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
458210 2010 RX75 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
458211 2010 RF79 07/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
458212 2010 RG79 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
458213 2010 RP79 03/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
458214 2010 RP101 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
458215 2010 RE104 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
458216 2010 RU112 06/07/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
458217 2010 RZ114 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
458218 2010 RL116 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
458219 2010 RS128 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
458220 2010 RX135 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
458221 2010 RO136 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
458222 2010 RL142 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
458223 2010 RK145 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
458224 2010 RL148 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
458225 2010 RN165 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
458226 2010 RZ165 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
458227 2010 RT180 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
458228 2010 SA3 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
458229 2010 SD17 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
458230 2010 SE17 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
458231 2010 SJ25 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
458232 2010 TG6 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
458233 2010 TW7 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
458234 2010 TJ9 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
458235 2010 TD12 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
458236 2010 TV12 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
458237 2010 TZ13 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
458238 2010 TC14 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
458239 2010 TY29 31/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
458240 2010 TP37 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
458241 2010 TA40 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
458242 2010 TO41 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
458243 2010 TT41 29/04/2009 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
458244 2010 TA49 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
458245 2010 TD51 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
458246 2010 TK56 16/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
458247 2010 TE58 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
458248 2010 TJ63 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
458249 2010 TB74 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
458250 2010 TB96 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
458251 2010 TZ105 09/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
458252 2010 TJ108 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
458253 2010 TR115 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
458254 2010 TE129 03/10/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
458255 2010 TJ139 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
458256 2010 TE149 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
458257 2010 TN152 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
458258 2010 TR162 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
458259 2010 TK164 07/10/2010 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
458260 2010 TB166 12/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
458261 2010 TD173 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
458262 2010 TF173 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
458263 2010 UU4 13/10/2010 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
458264 2010 UR9 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
458265 2010 UV9 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
458266 2010 UR12 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
458267 2010 UG15 16/07/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
458268 2010 UV15 15/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
458269 2010 UT20 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
458270 2010 UJ26 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
458271 2010 UM26 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
458272 2010 UR28 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
458273 2010 UU30 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
458274 2010 UM32 29/07/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
458275 2010 UN36 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
458276 2010 UF45 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
458277 2010 UK46 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
458278 2010 UY51 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
458279 2010 UB55 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
458280 2010 UP55 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
458281 2010 UZ55 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
458282 2010 UJ60 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
458283 2010 UR61 24/03/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
458284 2010 UQ64 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
458285 2010 UZ66 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
458286 2010 UA71 17/10/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
458287 2010 UK72 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
458288 2010 UA73 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
458289 2010 UX78 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
458290 2010 UQ79 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
458291 2010 UL81 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
458292 2010 US81 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
458293 2010 UQ83 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
458294 2010 UB93 15/09/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
458295 2010 UC96 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
458296 2010 UM96 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
458297 2010 UV96 19/10/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
458298 2010 UN101 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
458299 2010 VV14 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
458300 2010 VZ15 01/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL