Danh sách tiểu hành tinh/457401–457500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
457401 2008 TS104 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
457402 2008 TQ108 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
457403 2008 TU115 23/09/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
457404 2008 TK122 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457405 2008 TP122 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
457406 2008 TD124 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
457407 2008 TB126 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
457408 2008 TR130 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
457409 2008 TH136 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
457410 2008 TK148 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
457411 2008 TN148 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
457412 2008 TA155 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
457413 2008 TG160 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457414 2008 TE163 01/10/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
457415 2008 TQ163 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
457416 2008 TM170 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
457417 2008 TU177 29/09/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
457418 2008 TV180 06/10/2008 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
457419 2008 TU184 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
457420 2008 TP185 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
457421 2008 UH8 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457422 2008 UX13 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
457423 2008 UR17 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
457424 2008 UB23 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457425 2008 UA28 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
457426 2008 UU32 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
457427 2008 UC34 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
457428 2008 US37 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457429 2008 UA40 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
457430 2008 UE49 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
457431 2008 UL53 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
457432 2008 UH69 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
457433 2008 UT76 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
457434 2008 UN78 21/10/2008 Lulin Observatory LUSS 2,4 km MPC · JPL
457435 2008 US79 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
457436 2008 UC80 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
457437 2008 UK102 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
457438 2008 UP105 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
457439 2008 UB110 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
457440 2008 UX116 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
457441 2008 UV117 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
457442 2008 UU121 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
457443 2008 UM122 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
457444 2008 UW125 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
457445 2008 UU126 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
457446 2008 UL129 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
457447 2008 UV129 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
457448 2008 UE131 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
457449 2008 UE143 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
457450 2008 UU150 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457451 2008 UC152 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
457452 2008 UL154 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
457453 2008 UT156 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
457454 2008 UP159 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
457455 2008 UK164 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
457456 2008 UU167 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
457457 2008 UE168 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
457458 2008 UF168 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
457459 2008 UU174 24/10/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
457460 2008 UZ177 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
457461 2008 UD181 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
457462 2008 UZ182 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
457463 2008 UO187 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
457464 2008 UA207 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
457465 2008 UO210 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
457466 2008 UZ213 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
457467 2008 UO216 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
457468 2008 UY218 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
457469 2008 UF221 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
457470 2008 UQ221 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
457471 2008 UX221 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
457472 2008 UY229 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457473 2008 UO232 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
457474 2008 UC234 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
457475 2008 UB239 26/10/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
457476 2008 UX240 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457477 2008 UP247 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
457478 2008 UR252 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457479 2008 UL269 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
457480 2008 UL286 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457481 2008 UT289 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
457482 2008 UN292 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
457483 2008 US294 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
457484 2008 UF303 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
457485 2008 UD315 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
457486 2008 UM315 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
457487 2008 UY315 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
457488 2008 UK324 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
457489 2008 UD330 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
457490 2008 UA336 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
457491 2008 UP350 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
457492 2008 UX359 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457493 2008 UO360 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
457494 2008 UM362 25/10/2008 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
457495 2008 UD367 24/10/2008 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
457496 2008 UQ367 25/10/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
457497 2008 UN369 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
457498 2008 VP2 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
457499 2008 VD4 04/11/2008 Bisei SG Center BATTeRS 680 m MPC · JPL
457500 2008 VH11 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL