Danh sách tiểu hành tinh/456401–456500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
456401 2006 UP207 23/10/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
456402 2006 UY210 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
456403 2006 US211 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
456404 2006 UA220 30/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
456405 2006 UH220 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
456406 2006 US231 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
456407 2006 UL240 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
456408 2006 UP247 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456409 2006 UF250 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11882| 1,4 km MPC · JPL
456410 2006 UA268 19/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
456411 2006 UC268 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
456412 2006 UN275 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
456413 2006 UR282 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
456414 2006 UU284 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
456415 2006 UC285 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456416 2006 UD322 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
456417 2006 UU328 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
456418 2006 UG333 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
456419 2006 UM334 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
456420 2006 UB335 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
456421 2006 UA336 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456422 2006 UW348 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
456423 2006 UU360 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
456424 2006 VQ3 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
456425 2006 VY10 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
456426 2006 VR16 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
456427 2006 VE17 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
456428 2006 VX17 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456429 2006 VJ24 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
456430 2006 VL27 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456431 2006 VX27 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
456432 2006 VQ28 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
456433 2006 VS28 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
456434 2006 VY28 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
456435 2006 VR31 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
456436 2006 VZ35 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
456437 2006 VD36 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
456438 2006 VY46 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
456439 2006 VO47 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456440 2006 VY59 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
456441 2006 VP61 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
456442 2006 VF63 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
456443 2006 VZ66 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
456444 2006 VM68 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
456445 2006 VB77 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
456446 2006 VW84 29/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
456447 2006 VG87 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
456448 2006 VD96 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
456449 2006 VV97 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
456450 2006 VN101 11/11/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
456451 2006 VG102 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
456452 2006 VR108 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
456453 2006 VS108 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
456454 2006 VR109 19/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
456455 2006 VF112 13/11/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
456456 2006 VZ122 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
456457 2006 VL125 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
456458 2006 VY125 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
456459 2006 VZ125 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
456460 2006 VK128 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
456461 2006 VW131 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
456462 2006 VU135 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
456463 2006 VK136 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
456464 2006 VS137 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456465 2006 VC140 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
456466 2006 VA170 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
456467 2006 WO8 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
456468 2006 WV14 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456469 2006 WO15 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
456470 2006 WP37 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
456471 2006 WL40 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
456472 2006 WM40 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456473 2006 WU41 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
456474 2006 WV59 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
456475 2006 WM60 17/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
456476 2006 WK67 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
456477 2006 WJ70 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456478 2006 WA72 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
456479 2006 WP78 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
456480 2006 WU92 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
456481 2006 WJ97 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
456482 2006 WL99 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
456483 2006 WW102 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
456484 2006 WJ114 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
456485 2006 WG116 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456486 2006 WJ124 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
456487 2006 WT132 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456488 2006 WM138 19/11/2006 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
456489 2006 WE139 30/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
456490 2006 WS140 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
456491 2006 WJ148 15/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
456492 2006 WF151 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
456493 2006 WA154 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
456494 2006 WG160 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
456495 2006 WR164 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
456496 2006 WH180 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
456497 2006 WQ180 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
456498 2006 WS181 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
456499 2006 WW183 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
456500 2006 WX191 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL