Danh sách tiểu hành tinh/457301–457400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
457301 2008 RG143 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
457302 2008 RL143 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
457303 2008 SC8 23/09/2008 Moletai Molėtai Obs. 620 m MPC · JPL
457304 2008 SS23 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
457305 2008 SV32 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
457306 2008 SN34 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
457307 2008 SV34 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
457308 2008 SK36 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
457309 2008 SN42 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
457310 2008 SQ50 10/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
457311 2008 SO54 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
457312 2008 SE61 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457313 2008 SM65 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
457314 2008 ST65 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
457315 2008 SY79 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
457316 2008 SL82 22/09/2008 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 2,9 km MPC · JPL
457317 2008 ST89 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
457318 2008 SU89 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
457319 2008 SV95 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
457320 2008 ST100 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
457321 2008 SC101 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457322 2008 SB115 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
457323 2008 SW131 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
457324 2008 SO138 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
457325 2008 SB142 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
457326 2008 SJ146 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
457327 2008 SX161 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
457328 2008 SD162 28/09/2008 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
457329 2008 SA166 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
457330 2008 SQ168 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457331 2008 SC172 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457332 2008 SE174 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
457333 2008 SW179 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
457334 2008 SP181 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
457335 2008 SA190 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
457336 2008 SY194 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
457337 2008 SZ194 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
457338 2008 SG203 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
457339 2008 SS203 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
457340 2008 SU207 27/09/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
457341 2008 SD215 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
457342 2008 SK215 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
457343 2008 SY218 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
457344 2008 SA220 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
457345 2008 SP222 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
457346 2008 SZ222 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
457347 2008 SA223 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
457348 2008 SY225 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457349 2008 SD234 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
457350 2008 SF237 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
457351 2008 SC250 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
457352 2008 SG257 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
457353 2008 SA258 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
457354 2008 SQ259 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
457355 2008 SC262 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
457356 2008 SV263 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
457357 2008 SA265 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457358 2008 SC267 22/09/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
457359 2008 SM267 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
457360 2008 SN269 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
457361 2008 SX269 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
457362 2008 SJ271 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457363 2008 SY288 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457364 2008 SZ288 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
457365 2008 SU289 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
457366 2008 SV290 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
457367 2008 SY291 24/09/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
457368 2008 SC301 23/09/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
457369 2008 SU303 24/09/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
457370 2008 SA307 29/09/2008 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
457371 2008 TR11 29/09/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
457372 2008 TU16 01/10/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
457373 2008 TZ20 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
457374 2008 TE24 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
457375 2008 TJ24 08/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
457376 2008 TO29 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
457377 2008 TR29 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
457378 2008 TD32 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
457379 2008 TK34 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
457380 2008 TJ39 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
457381 2008 TG40 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
457382 2008 TW43 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
457383 2008 TC44 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
457384 2008 TK44 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
457385 2008 TX49 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
457386 2008 TT52 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
457387 2008 TV53 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
457388 2008 TZ56 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
457389 2008 TV58 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
457390 2008 TR60 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
457391 2008 TW63 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
457392 2008 TX63 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
457393 2008 TB68 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
457394 2008 TS70 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
457395 2008 TA73 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
457396 2008 TA75 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
457397 2008 TU76 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
457398 2008 TJ90 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
457399 2008 TA97 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
457400 2008 TG100 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL