Danh sách tiểu hành tinh/457201–457300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
457201 2008 HQ44 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
457202 2008 HV48 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
457203 2008 HT55 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
457204 2008 HL62 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
457205 2008 JA3 03/05/2008 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
457206 2008 JM8 01/05/2008 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
457207 2008 JL9 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
457208 2008 JK20 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
457209 2008 JR21 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
457210 2008 JY22 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
457211 2008 JD26 01/05/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
457212 2008 JR26 13/05/2008 Socorro LINEAR 390 m MPC · JPL
457213 2008 JG29 11/05/2008 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
457214 2008 JK30 11/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
457215 2008 JS33 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
457216 2008 JM36 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
457217 2008 KE2 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
457218 2008 KC4 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
457219 2008 KM6 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
457220 2008 KY6 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
457221 2008 KZ8 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
457222 2008 KG14 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
457223 2008 KM17 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
457224 2008 KM18 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
457225 2008 KN18 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
457226 2008 KK23 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
457227 2008 KY29 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
457228 2008 KM33 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
457229 2008 KB40 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
457230 2008 KU40 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
457231 2008 KM41 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
457232 2008 KF43 30/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
457233 2008 KH43 27/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
457234 2008 LC7 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
457235 2008 LT8 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
457236 2008 LO9 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
457237 2008 LJ14 08/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
457238 2008 LN14 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
457239 2008 NU4 06/07/2008 Antares ARO 2,2 km MPC · JPL
457240 2008 OT6 26/07/2008 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
457241 2008 OY8 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
457242 2008 OC19 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
457243 2008 OC21 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
457244 2008 OT21 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
457245 2008 OH22 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
457246 2008 PV1 01/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
457247 2008 PF3 31/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
457248 2008 QH 20/08/2008 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 3,2 km MPC · JPL
457249 2008 QR8 08/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
457250 2008 QD12 31/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
457251 2008 QC15 26/08/2008 Dauban F. Kugel 3,2 km MPC · JPL
457252 2008 QQ28 31/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
457253 2008 QS31 30/08/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
457254 2008 QL35 25/08/2008 Siding Spring SSS 5,2 km MPC · JPL
457255 2008 QQ47 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
457256 2008 RO4 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
457257 2008 RR8 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
457258 2008 RU12 20/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457259 2008 RV15 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
457260 2008 RY24 07/09/2008 Catalina CSS AMO 930 m MPC · JPL
457261 2008 RY25 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
457262 2008 RO32 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
457263 2008 RX32 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
457264 2008 RT33 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 45637| 4,0 km MPC · JPL
457265 2008 RU39 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
457266 2008 RL41 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
457267 2008 RP41 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
457268 2008 RS42 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
457269 2008 RC45 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
457270 2008 RA46 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
457271 2008 RG54 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
457272 2008 RZ55 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
457273 2008 RE64 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
457274 2008 RA76 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
457275 2008 RK78 10/09/2008 Wrightwood J. W. Young 680 m MPC · JPL
457276 2008 RP80 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
457277 2008 RZ83 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
457278 2008 RN86 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
457279 2008 RQ86 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
457280 2008 RR86 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
457281 2008 RS86 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
457282 2008 RZ99 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
457283 2008 RQ103 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
457284 2008 RK105 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
457285 2008 RK111 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
457286 2008 RM112 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457287 2008 RU113 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
457288 2008 RL118 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
457289 2008 RU125 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
457290 2008 RU128 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
457291 2008 RA129 05/09/2008 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
457292 2008 RY131 06/09/2008 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
457293 2008 RK135 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
457294 2008 RW137 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
457295 2008 RX138 06/09/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
457296 2008 RL140 09/09/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
457297 2008 RT140 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
457298 2008 RN142 07/09/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
457299 2008 RP142 07/09/2008 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
457300 2008 RV142 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL