Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/456201–456300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
456201 2006 JY13 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
456202 2006 JQ16 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456203 2006 JL19 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
456204 2006 JV19 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456205 2006 JG31 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
456206 2006 JH31 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
456207 2006 JA32 19/02/2002 Cima Ekar ADAS 750 m MPC · JPL
456208 2006 JQ36 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
456209 2006 JP45 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
456210 2006 JD60 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
456211 2006 KA1 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
456212 2006 KL12 01/05/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
456213 2006 KS19 16/05/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
456214 2006 KM29 20/05/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
456215 2006 KS30 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
456216 2006 KB34 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456217 2006 KX36 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
456218 2006 KH37 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
456219 2006 KW40 19/05/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
456220 2006 KH44 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
456221 2006 KW44 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
456222 2006 KU46 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456223 2006 KD51 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
456224 2006 KT52 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
456225 2006 KV53 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
456226 2006 KK58 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456227 2006 KC62 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
456228 2006 KL62 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
456229 2006 KT66 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
456230 2006 KG73 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
456231 2006 KW86 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
456232 2006 KB93 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456233 2006 KF95 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
456234 2006 KU99 28/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
456235 2006 KL117 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
456236 2006 KC123 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
456237 2006 MM6 20/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
456238 2006 MA8 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
456239 2006 MQ9 20/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
456240 2006 OW 18/07/2006 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,5 km MPC · JPL
456241 2006 ON6 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
456242 2006 OH8 20/07/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
456243 2006 OW18 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
456244 2006 PK5 12/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
456245 2006 PL6 12/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
456246 2006 PD34 15/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
456247 2006 PZ37 13/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
456248 2006 QG4 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
456249 2006 QP4 17/08/2006 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
456250 2006 QF7 17/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
456251 2006 QZ10 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
456252 2006 QJ24 17/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
456253 2006 QE39 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
456254 2006 QD88 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456255 2006 QR101 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
456256 2006 QZ112 24/08/2006 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
456257 2006 QM132 22/08/2006 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
456258 2006 QM148 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
456259 2006 QT148 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
456260 2006 QY164 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
456261 2006 QL184 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
456262 2006 QX185 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456263 2006 RW8 12/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
456264 2006 RP21 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
456265 2006 RM23 12/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
456266 2006 RG27 14/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
456267 2006 RT33 12/09/2006 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
456268 2006 RE42 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456269 2006 RQ47 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
456270 2006 RK49 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
456271 2006 RX49 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
456272 2006 RS54 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
456273 2006 RU68 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
456274 2006 RM75 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456275 2006 RV79 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
456276 2006 RB80 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
456277 2006 RC85 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
456278 2006 RX105 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
456279 2006 RL108 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 660 m MPC · JPL
456280 2006 SB1 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
456281 2006 SC8 16/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
456282 2006 ST8 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
456283 2006 SB17 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
456284 2006 SY26 16/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
456285 2006 SK56 19/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
456286 2006 SB74 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
456287 2006 SS76 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456288 2006 SH77 19/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
456289 2006 SU82 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456290 2006 SO92 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
456291 2006 SD95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
456292 2006 SQ96 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
456293 2006 SE105 19/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
456294 2006 SS110 20/09/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
456295 2006 SD116 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
456296 2006 SB119 18/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
456297 2006 SB121 18/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
456298 2006 SG122 19/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
456299 2006 SN128 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
456300 2006 SX128 17/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL