Danh sách tiểu hành tinh/44701–44800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
44701 1999 SD7 29/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44702 1999 SJ7 29/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44703 1999 SX10 30/09/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
44704 1999 SA11 30/09/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
44705 1999 SL11 30/09/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
44706 1999 SW24 30/09/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
44707 1999 TR1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
44708 1999 TS1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,5 km MPC · JPL
44709 1999 TV1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
44710 1999 TM3 04/10/1999 Prescott P. G. Comba 2,1 km MPC · JPL
44711 Carp 1999 TD4 03/10/1999 Kuma Kogen A. Nakamura 2,4 km MPC · JPL
44712 1999 TJ5 04/10/1999 Ondřejov L. Kotková 2,2 km MPC · JPL
44713 1999 TP5 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 1,9 km MPC · JPL
44714 1999 TS5 06/10/1999 High Point D. K. Chesney 2,0 km MPC · JPL
44715 1999 TZ5 02/10/1999 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 1,8 km MPC · JPL
44716 1999 TG6 03/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
44717 Borgoamozzano 1999 TY6 07/10/1999 Monte Agliale S. Donati 2,8 km MPC · JPL
44718 1999 TP8 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,4 km MPC · JPL
44719 1999 TP9 08/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,4 km MPC · JPL
44720 1999 TS9 08/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,7 km MPC · JPL
44721 1999 TG10 08/10/1999 Prescott P. G. Comba 3,1 km MPC · JPL
44722 1999 TQ10 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 3,8 km MPC · JPL
44723 1999 TQ12 12/10/1999 Prescott P. G. Comba 3,9 km MPC · JPL
44724 1999 TU13 11/10/1999 Črni Vrh Črni Vrh 1,7 km MPC · JPL
44725 1999 TD14 13/10/1999 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
44726 1999 TT14 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,7 km MPC · JPL
44727 1999 TZ14 12/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,6 km MPC · JPL
44728 1999 TT15 13/10/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 6,2 km MPC · JPL
44729 1999 TF17 15/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,4 km MPC · JPL
44730 1999 TY17 04/10/1999 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
44731 1999 TF18 10/10/1999 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
44732 1999 TM18 14/10/1999 Xinglong SCAP 4,0 km MPC · JPL
44733 1999 TW19 14/10/1999 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
44734 1999 TJ25 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44735 1999 TJ27 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44736 1999 TF30 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44737 1999 TW32 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44738 1999 TD35 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44739 1999 TV36 15/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
44740 1999 TJ37 13/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
44741 1999 TO38 01/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
44742 1999 TK40 05/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
44743 1999 TR48 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
44744 1999 TX48 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
44745 1999 TZ54 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
44746 1999 TE61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
44747 1999 TN80 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
44748 1999 TT86 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
44749 1999 TY91 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44750 1999 TC94 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44751 1999 TS97 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
44752 1999 TY99 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44753 1999 TJ102 02/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
44754 1999 TJ105 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44755 1999 TN105 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44756 1999 TQ107 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44757 1999 TF113 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44758 1999 TH113 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44759 1999 TY113 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44760 1999 TJ114 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44761 1999 TF115 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44762 1999 TZ115 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44763 1999 TM116 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44764 1999 TG120 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
44765 1999 TP122 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44766 1999 TM123 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
44767 1999 TK124 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44768 1999 TR124 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44769 1999 TU130 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
44770 1999 TA131 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44771 1999 TA135 06/10/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
44772 1999 TM139 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44773 1999 TU140 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44774 1999 TK141 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44775 1999 TL148 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44776 1999 TM149 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44777 1999 TS151 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44778 1999 TK152 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44779 1999 TM153 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44780 1999 TN154 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44781 1999 TO154 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44782 1999 TK156 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44783 1999 TA164 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44784 1999 TQ165 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44785 1999 TF168 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44786 1999 TQ171 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
44787 1999 TE172 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44788 1999 TS172 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44789 1999 TU172 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44790 1999 TV173 10/10/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
44791 1999 TN176 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44792 1999 TK177 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44793 1999 TB178 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44794 1999 TP180 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44795 1999 TU180 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44796 1999 TY180 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44797 1999 TD181 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44798 1999 TL191 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44799 1999 TQ192 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44800 1999 TY194 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL