Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/457001–457100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
457001 2008 CN54 07/02/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
457002 2008 CV70 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
457003 2008 CU76 06/02/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
457004 2008 CZ76 06/02/2008 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
457005 2008 CN77 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
457006 2008 CO80 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
457007 2008 CX82 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
457008 2008 CA83 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457009 2008 CB87 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
457010 2008 CO87 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
457011 2008 CY92 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
457012 2008 CZ92 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
457013 2008 CY109 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
457014 2008 CT115 10/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
457015 2008 CY116 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
457016 2008 CZ119 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
457017 2008 CN120 06/02/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
457018 2008 CT120 06/02/2008 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
457019 2008 CL123 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
457020 2008 CP131 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
457021 2008 CL134 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
457022 2008 CX137 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
457023 2008 CP141 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
457024 2008 CZ142 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
457025 2008 CQ144 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
457026 2008 CG145 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
457027 2008 CQ146 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
457028 2008 CY148 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
457029 2008 CD159 09/02/2008 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
457030 2008 CH160 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
457031 2008 CD166 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
457032 2008 CZ169 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
457033 2008 CU172 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
457034 2008 CA179 06/02/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
457035 2008 CM181 13/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
457036 2008 CT186 02/02/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
457037 2008 CB191 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
457038 2008 CT193 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
457039 2008 CV196 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
457040 2008 CR199 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
457041 2008 CW201 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
457042 2008 CT203 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
457043 2008 CV203 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
457044 2008 CA206 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
457045 2008 CT214 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
457046 2008 DD4 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
457047 2008 DQ10 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
457048 2008 DY10 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
457049 2008 DN17 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
457050 2008 DJ25 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
457051 2008 DJ27 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
457052 2008 DH31 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
457053 2008 DA49 29/02/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
457054 2008 DZ49 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
457055 2008 DT50 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
457056 2008 DV53 09/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
457057 2008 DZ59 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
457058 2008 DN75 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
457059 2008 EG 01/03/2008 Catalina CSS 360 m MPC · JPL
457060 2008 ET3 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
457061 2008 EM5 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
457062 2008 EJ23 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
457063 2008 EC37 21/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
457064 2008 EX44 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
457065 2008 EZ44 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
457066 2008 EB45 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
457067 2008 ER47 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
457068 2008 EK49 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
457069 2008 EJ53 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
457070 2008 EG54 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
457071 2008 EP57 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
457072 2008 EM66 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
457073 2008 EO68 11/03/2008 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
457074 2008 EE69 06/03/2008 Kleť Kleť Obs. 900 m MPC · JPL
457075 2008 EK72 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
457076 2008 EP77 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
457077 2008 EU82 09/02/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
457078 2008 EN90 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
457079 2008 EN92 03/03/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
457080 2008 EA96 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
457081 2008 EZ98 04/03/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
457082 2008 EE100 03/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
457083 2008 EE107 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
457084 2008 ER111 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
457085 2008 EA113 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
457086 2008 ES114 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
457087 2008 EV117 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
457088 2008 EF121 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
457089 2008 ER123 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
457090 2008 ET123 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
457091 2008 EQ124 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
457092 2008 EH127 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
457093 2008 ER127 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
457094 2008 EL131 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
457095 2008 EW134 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
457096 2008 EL136 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
457097 2008 EU144 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
457098 2008 EB147 07/03/2008 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 940 m MPC · JPL
457099 2008 EN147 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
457100 2008 ET151 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL