Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/456001–456100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
456001 2005 XF109 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
456002 2005 YZ5 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456003 2005 YV6 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
456004 2005 YM20 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
456005 2005 YR21 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
456006 2005 YC23 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
456007 2005 YE45 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
456008 2005 YG45 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
456009 2005 YQ51 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
456010 2005 YS58 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
456011 2005 YX65 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
456012 2005 YT68 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
456013 2005 YX68 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
456014 2005 YS69 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
456015 2005 YT73 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
456016 2005 YC77 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
456017 2005 YO81 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
456018 2005 YY81 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
456019 2005 YM83 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456020 2005 YU83 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
456021 2005 YY84 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
456022 2005 YW86 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
456023 2005 YB88 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
456024 2005 YN93 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
456025 2005 YQ94 30/11/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
456026 2005 YN102 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
456027 2005 YY104 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
456028 2005 YZ104 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
456029 2005 YA114 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
456030 2005 YP114 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
456031 2005 YV114 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
456032 2005 YY115 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
456033 2005 YZ115 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
456034 2005 YE132 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
456035 2005 YX140 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
456036 2005 YW154 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
456037 2005 YB158 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
456038 2005 YH164 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
456039 2005 YL166 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
456040 2005 YU176 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
456041 2005 YE180 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
456042 2005 YF200 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
456043 2005 YC205 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
456044 2005 YP215 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
456045 2005 YA216 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
456046 2005 YT216 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
456047 2005 YS239 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
456048 2005 YX264 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
456049 2005 YB266 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
456050 2005 YR267 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
456051 2006 AW 05/01/2006 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
456052 2006 AS14 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
456053 2006 AY22 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
456054 2006 AA24 04/01/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
456055 2006 AG30 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
456056 2006 AW35 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
456057 2006 AF37 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
456058 2006 AB38 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
456059 2006 AV38 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
456060 2006 AZ46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
456061 2006 AY53 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
456062 2006 AK58 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
456063 2006 AA60 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
456064 2006 AT61 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
456065 2006 AX63 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
456066 2006 AH65 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
456067 2006 AF70 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
456068 2006 AS74 07/01/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
456069 2006 AR80 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
456070 2006 AV92 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
456071 2006 AF105 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
456072 2006 BC11 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
456073 2006 BZ17 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
456074 2006 BK23 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
456075 2006 BB35 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456076 2006 BM36 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
456077 2006 BT38 24/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
456078 2006 BE56 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
456079 2006 BU59 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
456080 2006 BZ66 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456081 2006 BA68 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
456082 2006 BF71 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
456083 2006 BT76 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
456084 2006 BW84 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
456085 2006 BF88 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
456086 2006 BK88 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
456087 2006 BF106 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
456088 2006 BL113 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
456089 2006 BM114 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
456090 2006 BR123 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
456091 2006 BE128 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456092 2006 BD137 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
456093 2006 BM152 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
456094 2006 BH164 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
456095 2006 BO167 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
456096 2006 BC177 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
456097 2006 BZ177 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
456098 2006 BS194 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
456099 2006 BJ214 23/01/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
456100 2006 BZ222 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL