Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/456901–457000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
456901 2007 VL201 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
456902 2007 VT206 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
456903 2007 VT216 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
456904 2007 VC222 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
456905 2007 VG225 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456906 2007 VU239 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
456907 2007 VZ277 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
456908 2007 VG286 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456909 2007 VQ319 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456910 2007 VR325 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
456911 2007 VQ331 07/11/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
456912 2007 VO335 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
456913 2007 WC21 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
456914 2007 WM39 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
456915 2007 WQ58 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
456916 2007 WQ61 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
456917 2007 XP28 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
456918 2007 XL29 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
456919 2007 XS29 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
456920 2007 XG43 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
456921 2007 XM45 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
456922 2007 XS45 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456923 2007 XD49 06/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
456924 2007 XH50 04/12/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
456925 2007 XQ51 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
456926 2007 XN52 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
456927 2007 XT52 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
456928 2007 XS53 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
456929 2007 XV57 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456930 2007 YQ2 06/12/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
456931 2007 YP16 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
456932 2007 YU28 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
456933 2007 YJ42 30/12/2007 Catalina CSS 560 m MPC · JPL
456934 2007 YG43 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456935 2007 YN43 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
456936 2007 YC53 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
456937 2007 YX53 12/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
456938 2007 YV56 31/12/2007 Catalina CSS APO · 220 m MPC · JPL
456939 2007 YY67 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
456940 2007 YH72 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
456941 2008 AG 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
456942 2008 AG5 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
456943 2008 AB17 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
456944 2008 AO24 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
456945 2008 AW29 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
456946 2008 AF32 13/01/2008 Catalina CSS 200 m MPC · JPL
456947 2008 AX41 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
456948 2008 AU51 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
456949 2008 AJ55 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
456950 2008 AD56 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
456951 2008 AZ56 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
456952 2008 AP57 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
456953 2008 AV57 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
456954 2008 AT59 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456955 2008 AB62 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
456956 2008 AR62 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
456957 2008 AR65 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
456958 2008 AO68 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
456959 2008 AS68 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
456960 2008 AU70 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
456961 2008 AD79 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
456962 2008 AN83 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
456963 2008 AN87 12/01/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 780 m MPC · JPL
456964 2008 AF89 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456965 2008 AF92 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
456966 2008 AQ95 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
456967 2008 AD97 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
456968 2008 AG100 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456969 2008 AV101 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
456970 2008 AX108 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456971 2008 AC113 17/12/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
456972 2008 AE118 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
456973 2008 BS2 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch APO 890 m MPC · JPL
456974 2008 BY6 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
456975 2008 BB12 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
456976 2008 BS19 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
456977 2008 BN21 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
456978 2008 BS30 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
456979 2008 BE32 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
456980 2008 BU33 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
456981 2008 BM34 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
456982 2008 BS35 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
456983 2008 BD38 19/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
456984 2008 BN49 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
456985 2008 CW5 14/12/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
456986 2008 CE7 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
456987 2008 CU9 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
456988 2008 CQ14 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
456989 2008 CK17 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456990 2008 CY27 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
456991 2008 CS30 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
456992 2008 CM35 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
456993 2008 CU35 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
456994 2008 CF42 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456995 2008 CF45 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
456996 2008 CO45 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
456997 2008 CC50 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
456998 2008 CH50 06/02/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
456999 2008 CJ50 06/02/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
457000 2008 CL51 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also