Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/457901–458000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
457901 2009 TM42 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
457902 2009 TD46 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
457903 2009 TG48 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
457904 2009 UA6 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
457905 2009 UG6 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
457906 2009 UR7 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
457907 2009 UD10 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
457908 2009 UA13 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
457909 2009 UY14 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
457910 2009 UH16 18/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
457911 2009 UT17 19/10/2009 Mayhill A. Lowe 2,8 km MPC · JPL
457912 2009 UW18 23/10/2009 Socorro LINEAR 430 m MPC · JPL
457913 2009 UN27 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
457914 2009 UP28 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
457915 2009 UU28 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
457916 2009 UU34 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
457917 2009 UH43 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
457918 2009 UZ45 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
457919 2009 UR46 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
457920 2009 UT47 18/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
457921 2009 UN56 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
457922 2009 UQ75 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
457923 2009 UO79 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
457924 2009 UU82 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
457925 2009 UJ90 26/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
457926 2009 UX92 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
457927 2009 UA101 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
457928 2009 UU103 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
457929 2009 UC110 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
457930 2009 UY113 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
457931 2009 UV123 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
457932 2009 UE128 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
457933 2009 UE133 21/10/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
457934 2009 UO139 20/09/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
457935 2009 UN142 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
457936 2009 UW150 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
457937 2009 UL151 17/10/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
457938 2009 UL154 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
457939 2009 VG1 09/11/2009 Tzec Maun D. Chestnov, A. Novichonok 3,9 km MPC · JPL
457940 2009 VD2 09/11/2009 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
457941 2009 VX2 09/11/2009 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
457942 2009 VC9 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
457943 2009 VW11 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
457944 2009 VY15 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
457945 2009 VO28 24/10/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
457946 2009 VQ31 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
457947 2009 VK32 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
457948 2009 VB33 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
457949 2009 VT38 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
457950 2009 VY38 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
457951 2009 VB40 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
457952 2009 VG40 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
457953 2009 VF46 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
457954 2009 VX53 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
457955 2009 VH54 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
457956 2009 VJ63 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
457957 2009 VE65 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
457958 2009 VN65 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
457959 2009 VK67 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
457960 2009 VU67 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
457961 2009 VV69 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
457962 2009 VQ70 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
457963 2009 VL78 09/11/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
457964 2009 VM79 10/11/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
457965 2009 VB80 25/09/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
457966 2009 VQ83 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
457967 2009 VZ83 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
457968 2009 VR85 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
457969 2009 VE88 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
457970 2009 VH88 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
457971 2009 VV88 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
457972 2009 VO94 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
457973 2009 VV94 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
457974 2009 VX95 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
457975 2009 VG96 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
457976 2009 VX104 18/10/2009 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
457977 2009 VB107 08/11/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
457978 2009 VE107 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
457979 2009 VD109 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
457980 2009 VK110 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
457981 2009 VS111 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
457982 2009 VY113 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
457983 2009 VD114 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
457984 2009 VC116 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
457985 2009 WG3 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
457986 2009 WU9 19/11/2009 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
457987 2009 WC10 19/11/2009 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
457988 2009 WF11 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
457989 2009 WV19 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
457990 2009 WS28 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
457991 2009 WT31 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
457992 2009 WF32 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
457993 2009 WZ35 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
457994 2009 WP37 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
457995 2009 WB39 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
457996 2009 WP42 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
457997 2009 WN62 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
457998 2009 WK63 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
457999 2009 WK65 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
458000 2009 WP65 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also