Danh sách tiểu hành tinh/456801–456900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
456801 2007 TA259 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
456802 2007 TH265 01/02/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
456803 2007 TN270 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
456804 2007 TL291 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
456805 2007 TZ291 13/10/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
456806 2007 TZ299 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
456807 2007 TW304 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456808 2007 TS312 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
456809 2007 TQ351 03/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
456810 2007 TV356 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
456811 2007 TD357 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
456812 2007 TS358 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
456813 2007 TV363 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
456814 2007 TP366 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
456815 2007 TK372 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
456816 2007 TP375 12/09/2007 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
456817 2007 TJ377 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
456818 2007 TN389 13/10/2007 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
456819 2007 TZ392 15/10/2007 Lulin Observatory LUSS 600 m MPC · JPL
456820 2007 TA393 15/10/2007 Lulin LUSS 680 m MPC · JPL
456821 2007 TO410 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
456822 2007 TN412 13/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
456823 2007 TN413 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
456824 2007 TY418 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
456825 2007 TW420 14/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
456826 2007 TH422 03/10/2007 Apache Point A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica 128 km MPC · JPL
456827 2007 TA425 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
456828 2007 TS425 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
456829 2007 TE427 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
456830 2007 TF428 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
456831 2007 TN433 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
456832 2007 TA434 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
456833 2007 TC435 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
456834 2007 TK435 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
456835 2007 TP444 09/10/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
456836 2007 TX445 08/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
456837 2007 TK446 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
456838 2007 UU4 09/10/2007 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
456839 2007 UP11 08/10/2007 XuYi PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
456840 2007 UC22 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
456841 2007 UK24 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
456842 2007 UM25 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
456843 2007 UG43 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
456844 2007 UQ49 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
456845 2007 UL53 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
456846 2007 UM53 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456847 2007 UQ81 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
456848 2007 UQ82 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
456849 2007 UD83 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
456850 2007 UN84 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
456851 2007 UZ99 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
456852 2007 UB106 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
456853 2007 UE107 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
456854 2007 UT107 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
456855 2007 UO123 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
456856 2007 UY126 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
456857 2007 UX127 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
456858 2007 UK137 16/10/2007 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
456859 2007 UN140 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
456860 2007 UG141 25/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
456861 2007 VB4 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
456862 2007 VR4 20/09/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
456863 2007 VX7 04/11/2007 Catalina CSS 450 m MPC · JPL
456864 2007 VE9 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
456865 2007 VF11 10/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
456866 2007 VH13 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
456867 2007 VP15 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
456868 2007 VC39 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
456869 2007 VR39 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
456870 2007 VQ42 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
456871 2007 VT43 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
456872 2007 VO49 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456873 2007 VJ61 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456874 2007 VM68 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
456875 2007 VP76 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
456876 2007 VP78 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
456877 2007 VY91 07/11/2007 Eskridge G. Hug 500 m MPC · JPL
456878 2007 VL92 02/11/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
456879 2007 VX93 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
456880 2007 VM102 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
456881 2007 VP103 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
456882 2007 VU104 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
456883 2007 VO105 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
456884 2007 VP108 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456885 2007 VZ108 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
456886 2007 VY120 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
456887 2007 VU122 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
456888 2007 VF123 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
456889 2007 VP123 19/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
456890 2007 VC131 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
456891 2007 VN144 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
456892 2007 VZ147 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
456893 2007 VX157 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
456894 2007 VJ158 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456895 2007 VM176 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
456896 2007 VX178 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
456897 2007 VZ180 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
456898 2007 VG184 11/11/2007 Siding Spring SSS APO 1,2 km MPC · JPL
456899 2007 VV185 05/11/2007 XuYi PMO NEO 940 m MPC · JPL
456900 2007 VW188 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL