Danh sách tiểu hành tinh/455901–456000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
455901 2005 UA187 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
455902 2005 UX190 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
455903 2005 UF192 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
455904 2005 UV195 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
455905 2005 UU196 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455906 2005 UY196 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
455907 2005 UV200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
455908 2005 UY211 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
455909 2005 UD220 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455910 2005 UW221 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455911 2005 UL222 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455912 2005 UP223 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
455913 2005 UQ223 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
455914 2005 US224 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
455915 2005 UX231 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
455916 2005 UJ247 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
455917 2005 UT253 23/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
455918 2005 UP254 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455919 2005 UM257 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
455920 2005 UJ260 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
455921 2005 UE262 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
455922 2005 UC268 27/10/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 860 m MPC · JPL
455923 2005 UB276 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
455924 2005 UW285 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
455925 2005 UY292 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
455926 2005 UN294 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
455927 2005 UC298 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455928 2005 UF298 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
455929 2005 US311 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
455930 2005 UW317 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
455931 2005 UO326 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455932 2005 UB330 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
455933 2005 UG339 23/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
455934 2005 UX350 30/09/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
455935 2005 UF365 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
455936 2005 UZ373 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
455937 2005 UT375 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455938 2005 UY377 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
455939 2005 UM415 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
455940 2005 US415 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
455941 2005 UU422 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
455942 2005 UC428 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
455943 2005 UH428 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
455944 2005 UU431 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455945 2005 UA433 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
455946 2005 UX439 23/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
455947 2005 US443 30/10/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
455948 2005 UH455 13/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
455949 2005 US479 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
455950 2005 UL487 23/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
455951 2005 UQ504 24/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 3,5 km MPC · JPL
455952 2005 UZ510 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
455953 2005 UB516 22/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,8 km MPC · JPL
455954 2005 UA526 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
455955 2005 UD526 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
455956 2005 VE 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 250 m MPC · JPL
455957 2005 VH16 29/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
455958 2005 VX18 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
455959 2005 VW21 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
455960 2005 VP59 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
455961 2005 VR76 29/09/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
455962 2005 VQ89 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455963 2005 VY94 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
455964 2005 VV98 10/11/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
455965 2005 VU107 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
455966 2005 VH108 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
455967 2005 VA113 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455968 2005 VU114 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
455969 2005 VD115 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455970 2005 VX115 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
455971 2005 VP127 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 1,4 km MPC · JPL
455972 2005 WE15 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
455973 2005 WH18 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
455974 2005 WN22 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455975 2005 WT23 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
455976 2005 WP25 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
455977 2005 WW32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455978 2005 WT45 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455979 2005 WK66 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
455980 2005 WJ70 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
455981 2005 WE82 28/11/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
455982 2005 WH101 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455983 2005 WC108 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
455984 2005 WU108 01/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
455985 2005 WW108 10/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
455986 2005 WH119 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
455987 2005 WK124 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
455988 2005 WK127 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
455989 2005 WL152 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
455990 2005 WT157 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
455991 2005 WD162 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
455992 2005 WM182 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
455993 2005 WN189 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
455994 2005 XU1 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455995 2005 XX29 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
455996 2005 XE67 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
455997 2005 XG68 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455998 2005 XF77 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
455999 2005 XA84 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
456000 2005 XA109 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also