Danh sách tiểu hành tinh/456301–456400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
456301 2006 SV134 28/09/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
456302 2006 SU138 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
456303 2006 SY143 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
456304 2006 SX144 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
456305 2006 SP145 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
456306 2006 ST171 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456307 2006 SQ187 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
456308 2006 SH188 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
456309 2006 SS199 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
456310 2006 SJ211 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456311 2006 SN215 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
456312 2006 SM238 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
456313 2006 SV239 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
456314 2006 SZ239 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
456315 2006 SG246 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
456316 2006 SY268 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
456317 2006 SZ283 26/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
456318 2006 SC287 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
456319 2006 SM289 26/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
456320 2006 SZ296 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
456321 2006 SH310 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
456322 2006 SD316 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
456323 2006 SY319 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
456324 2006 SB328 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 12739| 1,5 km MPC · JPL
456325 2006 SS336 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456326 2006 SG344 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
456327 2006 SZ344 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456328 2006 SB345 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
456329 2006 SW347 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
456330 2006 SK350 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
456331 2006 SU350 14/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
456332 2006 SC356 30/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
456333 2006 SB364 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
456334 2006 SN366 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
456335 2006 SG400 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456336 2006 SB403 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
456337 2006 SA410 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
456338 2006 SE413 19/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
456339 2006 TO1 01/10/2006 Eskridge Farpoint Obs. 860 m MPC · JPL
456340 2006 TW12 28/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
456341 2006 TD14 10/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
456342 2006 TK17 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
456343 2006 TW19 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
456344 2006 TN21 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
456345 2006 TY23 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
456346 2006 TN38 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456347 2006 TT48 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
456348 2006 TU52 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
456349 2006 TE56 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
456350 2006 TX67 11/10/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
456351 2006 TT72 28/08/2006 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
456352 2006 TR77 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
456353 2006 TM78 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
456354 2006 TA83 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
456355 2006 TG83 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456356 2006 TT84 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456357 2006 TO86 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
456358 2006 TV88 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
456359 2006 TY92 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456360 2006 TB94 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
456361 2006 TP104 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456362 2006 TG107 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
456363 2006 TH109 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
456364 2006 TW112 25/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
456365 2006 TB114 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 880 m MPC · JPL
456366 2006 TT121 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
456367 2006 TP122 11/10/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
456368 2006 US1 16/10/2006 Kitami K. Endate 2,7 km MPC · JPL
456369 2006 UE14 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
456370 2006 UT15 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
456371 2006 UK23 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
456372 2006 UL24 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
456373 2006 UO44 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
456374 2006 UX44 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
456375 2006 UJ48 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
456376 2006 UP53 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
456377 2006 UU57 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
456378 2006 UA62 18/10/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 920 m MPC · JPL
456379 2006 US76 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
456380 2006 UO78 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
456381 2006 UK79 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456382 2006 UK81 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
456383 2006 UY83 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456384 2006 UQ85 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
456385 2006 UY91 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
456386 2006 UF93 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
456387 2006 UV122 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456388 2006 UY138 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456389 2006 UX139 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
456390 2006 UL140 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
456391 2006 UQ149 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
456392 2006 UW149 27/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
456393 2006 UE150 20/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
456394 2006 UG170 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
456395 2006 UU179 16/10/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
456396 2006 UX179 16/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
456397 2006 UQ183 17/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
456398 2006 UX190 19/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
456399 2006 UE199 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
456400 2006 UK204 22/10/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL