Danh sách tiểu hành tinh/456501–456600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
456501 2006 WB199 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
456502 2006 WH199 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
456503 2006 WY201 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
456504 2006 WR202 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
456505 2006 XK12 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
456506 2006 XK24 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
456507 2006 XG29 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
456508 2006 XV29 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
456509 2006 XJ39 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
456510 2006 XW40 19/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
456511 2006 XA53 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
456512 2006 XX62 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
456513 2006 XR64 12/12/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
456514 2006 XD72 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
456515 2006 XM73 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
456516 2006 YJ12 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
456517 2006 YG19 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
456518 2006 YT21 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
456519 2006 YL32 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
456520 2006 YP32 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
456521 2006 YS33 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
456522 2006 YE41 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
456523 2006 YX44 16/12/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
456524 2006 YC45 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
456525 2006 YR53 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
456526 2006 YC54 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
456527 2006 YK54 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
456528 2007 AP1 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
456529 2007 AL20 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
456530 2007 AV23 28/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
456531 2007 AC25 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
456532 2007 AX27 28/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
456533 2007 AS28 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
456534 2007 AG29 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
456535 2007 AJ30 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
456536 2007 BA 16/01/2007 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
456537 2007 BG 18/01/2007 Siding Spring SSS 310 m MPC · JPL
456538 2007 BX1 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456539 2007 BR2 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
456540 2007 BA6 17/01/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
456541 2007 BN9 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
456542 2007 BK10 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
456543 2007 BG12 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
456544 2007 BE18 10/01/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
456545 2007 BG18 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
456546 2007 BX24 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
456547 2007 BX27 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
456548 2007 BC42 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
456549 2007 BS47 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
456550 2007 BP53 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
456551 2007 BL55 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
456552 2007 BF57 24/01/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
456553 2007 BS58 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
456554 2007 BV61 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
456555 2007 BJ62 27/01/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
456556 2007 BU76 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
456557 2007 BW77 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
456558 2007 BE100 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
456559 2007 BC101 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
456560 2007 CT1 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
456561 2007 CE6 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
456562 2007 CX6 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
456563 2007 CO16 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
456564 2007 CQ16 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
456565 2007 CH20 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
456566 2007 CC21 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
456567 2007 CN30 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
456568 2007 CD32 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
456569 2007 CH33 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
456570 2007 CO44 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456571 2007 DY3 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
456572 2007 DB13 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
456573 2007 DQ16 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
456574 2007 DV16 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
456575 2007 DW18 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
456576 2007 DV20 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
456577 2007 DZ21 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456578 2007 DL27 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
456579 2007 DK28 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
456580 2007 DF32 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
456581 2007 DG33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
456582 2007 DU34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
456583 2007 DJ39 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
456584 2007 DC50 16/02/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
456585 2007 DK51 17/02/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
456586 2007 DL55 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
456587 2007 DU58 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
456588 2007 DH60 17/02/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
456589 2007 DN60 22/02/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
456590 2007 DD93 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
456591 2007 DO103 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
456592 2007 ES12 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
456593 2007 EX14 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
456594 2007 EB25 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
456595 2007 EJ41 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
456596 2007 EO75 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
456597 2007 EF82 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
456598 2007 EQ104 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
456599 2007 ET138 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
456600 2007 ED146 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL