Danh sách tiểu hành tinh/455201–455300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
455201 2001 CW19 02/02/2001 Prescott P. G. Comba 710 m MPC · JPL
455202 2001 DN36 19/02/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
455203 2001 DA54 21/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 710 m MPC · JPL
455204 2001 FY6 20/03/2001 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
455205 2001 FV110 18/03/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
455206 2001 FE193 27/03/2001 Kitt Peak R. L. Allen, G. Bernstein, R. Malhotra cubewano ( 193 km MPC · JPL
455207 2001 FU201 21/03/2001 Kitt Peak SKADS 1,8 km MPC · JPL
455208 2001 FY211 21/03/2001 Kitt Peak SKADS 620 m MPC · JPL
455209 2001 KT76 24/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie cubewano ( 168 km MPC · JPL
455210 2001 MR17 27/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
455211 2001 MS18 28/06/2001 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
455212 2001 OG62 21/07/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
455213 2001 OE84 27/07/2001 Palomar NEAT AMO 930 m MPC · JPL
455214 2001 PJ18 09/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
455215 2001 PM35 11/08/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
455216 2001 QB5 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
455217 2001 QD154 28/08/2001 Ondřejov M. Wolf, L. Kotková 860 m MPC · JPL
455218 2001 QL196 22/08/2001 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
455219 2001 QZ225 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
455220 2001 QB281 19/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
455221 2001 QJ331 27/08/2001 Palomar S. F. Hönig 4,2 km MPC · JPL
455222 2001 RY29 07/09/2001 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
455223 2001 RB30 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
455224 2001 RW47 14/09/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
455225 2001 RT62 12/09/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
455226 2001 RR63 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
455227 2001 RR67 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
455228 2001 SZ13 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
455229 2001 SL14 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
455230 2001 SU14 27/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
455231 2001 SX111 20/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
455232 2001 SX125 16/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
455233 2001 SB137 16/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
455234 2001 SX138 16/09/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
455235 2001 SA143 16/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
455236 2001 SG149 17/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
455237 2001 SX179 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
455238 2001 SZ179 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
455239 2001 SR203 19/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
455240 2001 SJ208 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
455241 2001 SY212 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
455242 2001 SV223 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
455243 2001 SD225 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
455244 2001 SS228 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
455245 2001 SJ236 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
455246 2001 SO283 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
455247 2001 SL323 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
455248 2001 SV325 17/09/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
455249 2001 SW348 22/09/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
455250 2001 TC20 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
455251 2001 TD26 14/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
455252 2001 TV95 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
455253 2001 TH103 14/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
455254 2001 TT159 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
455255 2001 TV160 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
455256 2001 TK166 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
455257 2001 TR183 14/10/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
455258 2001 TF187 14/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
455259 2001 UP115 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
455260 2001 UQ156 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
455261 2001 UO178 23/10/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
455262 2001 UZ181 16/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
455263 2001 UM221 23/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
455264 2001 UK231 16/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
455265 2001 VS4 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
455266 2001 VZ24 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
455267 2001 VM82 24/10/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
455268 2001 VO83 10/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
455269 2001 WB66 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
455270 2001 WK96 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
455271 2001 XS86 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
455272 2001 XZ138 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
455273 2001 XO140 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
455274 2001 XH143 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
455275 2001 XN150 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
455276 2001 XW220 20/11/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
455277 2001 XY232 15/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
455278 2001 YY2 17/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
455279 2001 YE12 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
455280 2001 YX27 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
455281 2001 YS59 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
455282 2001 YW157 18/12/2001 Apache Point SDSS 560 m MPC · JPL
455283 2002 AF5 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
455284 2002 AG37 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
455285 2002 AB56 09/01/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
455286 2002 CL44 10/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
455287 2002 CA45 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
455288 2002 CG115 10/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
455289 2002 CF118 14/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
455290 2002 CG118 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
455291 2002 CL140 08/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
455292 2002 CP199 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
455293 2002 CU224 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
455294 2002 CM262 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 940 m MPC · JPL
455295 2002 CM266 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
455296 2002 CE311 10/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
455297 2002 DK 16/02/2002 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 780 m MPC · JPL
455298 2002 EM4 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
455299 2002 EL6 10/03/2002 Drebach A. Knöfel APO 540 m MPC · JPL
455300 2002 EV10 14/03/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL