Danh sách tiểu hành tinh/456101–456200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
456101 2006 BE225 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
456102 2006 BO226 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
456103 2006 BZ227 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456104 2006 BN230 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
456105 2006 BO238 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
456106 2006 BS250 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
456107 2006 BZ253 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
456108 2006 BY274 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
456109 2006 BT277 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
456110 2006 BF284 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
456111 2006 CV2 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
456112 2006 CW19 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
456113 2006 CR32 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
456114 2006 CP35 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
456115 2006 CF50 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
456116 2006 CS56 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
456117 2006 CY56 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
456118 2006 DK2 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
456119 2006 DN24 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
456120 2006 DC25 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
456121 2006 DZ27 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456122 2006 DZ54 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
456123 2006 DD63 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
456124 2006 DH76 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
456125 2006 DQ83 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
456126 2006 DT86 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
456127 2006 DY87 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
456128 2006 DD99 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456129 2006 DO99 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
456130 2006 DO100 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
456131 2006 DY103 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
456132 2006 DF106 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
456133 2006 DZ108 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
456134 2006 DT110 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
456135 2006 DO132 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
456136 2006 DD134 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
456137 2006 DQ139 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
456138 2006 DN142 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
456139 2006 DZ144 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
456140 2006 DA145 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
456141 2006 DN148 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
456142 2006 DY177 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
456143 2006 DH188 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
456144 2006 EQ2 01/03/2006 Altschwendt W. Ries 680 m MPC · JPL
456145 2006 EN9 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
456146 2006 EH26 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
456147 2006 ES44 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
456148 2006 EB53 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
456149 2006 EA73 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
456150 2006 FE2 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
456151 2006 FV5 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
456152 2006 FZ14 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456153 2006 FZ15 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456154 2006 FQ20 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
456155 2006 FP30 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
456156 2006 FU33 26/03/2006 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
456157 2006 FT53 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
456158 2006 GJ1 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
456159 2006 GO2 02/04/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,7 km MPC · JPL
456160 2006 GJ7 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
456161 2006 GG17 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
456162 2006 GS18 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
456163 2006 GW21 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
456164 2006 GJ37 02/04/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
456165 2006 GA41 07/04/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
456166 2006 GD51 04/03/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
456167 2006 HF3 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
456168 2006 HS4 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
456169 2006 HV9 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
456170 2006 HX9 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
456171 2006 HQ11 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
456172 2006 HY22 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
456173 2006 HC26 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
456174 2006 HG27 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
456175 2006 HU33 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
456176 2006 HE36 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
456177 2006 HJ41 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
456178 2006 HZ43 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
456179 2006 HP48 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
456180 2006 HR48 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
456181 2006 HS58 21/04/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
456182 2006 HP65 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
456183 2006 HS65 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
456184 2006 HY68 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
456185 2006 HG70 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
456186 2006 HU74 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
456187 2006 HN77 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
456188 2006 HD78 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
456189 2006 HB85 26/04/2006 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
456190 2006 HM89 20/04/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
456191 2006 HT89 25/04/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
456192 2006 HB99 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
456193 2006 HN102 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
456194 2006 HB118 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
456195 2006 HE119 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
456196 2006 HU119 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
456197 2006 HJ121 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
456198 2006 HE151 27/04/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
456199 2006 JX10 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
456200 2006 JM12 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL