Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/44601–44700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
44601 1999 RM12 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44602 1999 RN12 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44603 1999 RT12 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44604 1999 RN14 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44605 1999 RM16 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44606 1999 RQ17 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44607 1999 RT17 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44608 1999 RR18 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44609 1999 RW18 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44610 1999 RW24 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44611 1999 RO25 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44612 1999 RP27 07/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
44613 Rudolf 1999 RU31 08/09/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 3,8 km MPC · JPL
44614 1999 RM34 10/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
44615 1999 RQ34 11/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
44616 1999 RT34 10/09/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,4 km MPC · JPL
44617 1999 RY37 12/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
44618 1999 RO38 13/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
44619 1999 RO42 14/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
44620 1999 RS43 12/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
44621 1999 RV48 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44622 1999 RJ51 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44623 1999 RP55 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44624 1999 RS57 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44625 1999 RS63 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
44626 1999 RU65 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44627 1999 RN71 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44628 1999 RQ75 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44629 1999 RT83 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44630 1999 RY83 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44631 1999 RT87 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44632 1999 RZ88 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44633 1999 RB90 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44634 1999 RZ94 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44635 1999 RO97 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44636 1999 RQ103 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44637 1999 RN105 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44638 1999 RA109 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44639 1999 RM109 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44640 1999 RQ110 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44641 1999 RZ111 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
44642 1999 RL114 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44643 1999 RS114 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44644 1999 RY114 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44645 1999 RC118 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44646 1999 RN121 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44647 1999 RA129 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44648 1999 RN140 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44649 1999 RY141 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44650 1999 RF143 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44651 1999 RB148 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44652 1999 RC150 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44653 1999 RO151 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44654 1999 RR155 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44655 1999 RQ158 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44656 1999 RU159 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
44657 1999 RK163 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
44658 1999 RD168 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44659 1999 RJ169 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44660 1999 RQ169 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44661 1999 RX169 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44662 1999 RV170 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
44663 1999 RS171 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44664 1999 RX171 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44665 1999 RF174 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44666 1999 RX176 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44667 1999 RB179 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44668 1999 RC181 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44669 1999 RC182 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44670 1999 RQ183 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44671 1999 RE184 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44672 1999 RL184 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44673 1999 RE185 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44674 1999 RD186 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44675 1999 RX186 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44676 1999 RG187 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44677 1999 RK190 10/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44678 1999 RP192 13/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44679 1999 RQ193 15/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
44680 1999 RD194 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
44681 1999 RZ195 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44682 1999 RK197 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44683 1999 RR197 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44684 1999 RY197 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44685 1999 RM200 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
44686 1999 RN200 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
44687 1999 RS204 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44688 1999 RR207 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44689 1999 RK210 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
44690 1999 RK211 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44691 1999 RF221 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
44692 1999 RG225 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44693 1999 RH234 08/09/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
44694 1999 RT234 08/09/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
44695 1999 RY235 08/09/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
44696 1999 RZ235 08/09/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
44697 1999 RC239 08/09/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
44698 1999 RS247 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
44699 1999 SG 16/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
44700 1999 SG3 22/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL