Danh sách tiểu hành tinh/455001–455100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
455001 2015 TQ248 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
455002 2015 TT252 08/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
455003 2015 TW252 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
455004 2015 TS254 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
455005 2015 TG257 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
455006 2015 TL259 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
455007 2015 TM260 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
455008 2015 TV265 14/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
455009 2015 TY265 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
455010 2015 TA281 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
455011 2015 TT281 16/04/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
455012 2015 TK283 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455013 2015 TO283 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455014 2015 TK287 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
455015 2015 TR288 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 630 m MPC · JPL
455016 2015 TA298 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
455017 2015 TN298 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
455018 2015 TR303 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
455019 2015 TF306 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
455020 2015 TG315 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
455021 2015 TV321 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
455022 2015 TD322 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
455023 2015 TV325 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
455024 2015 TD328 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
455025 2015 TQ328 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455026 2015 TS334 13/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455027 2015 TQ335 03/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
455028 2015 TT336 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
455029 2015 TC337 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
455030 2015 TO339 31/08/2009 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
455031 2015 TQ343 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
455032 2015 TN346 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
455033 2015 TH348 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
455034 2015 TL349 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
455035 2015 TX349 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
455036 2015 TY349 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
455037 2015 UP 17/05/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
455038 2015 UY5 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
455039 2015 UC6 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
455040 2015 UO6 10/02/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
455041 2015 UY6 04/11/2004 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
455042 2015 UA7 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
455043 2015 UD7 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
455044 2015 UO7 06/12/2010 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
455045 2015 UR7 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
455046 2015 UU7 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455047 2015 UY9 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
455048 2015 UC10 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
455049 2015 UV10 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
455050 2015 UO11 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
455051 2015 US11 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455052 2015 UW11 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
455053 2015 UO12 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
455054 2015 UF15 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
455055 2015 UF16 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
455056 2015 UM16 29/09/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
455057 2015 UH19 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
455058 2015 UP19 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
455059 2015 UN22 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
455060 2015 UF26 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
455061 2015 UN26 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
455062 2015 UC31 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
455063 2015 UE31 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
455064 2015 UG36 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
455065 2015 UG37 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
455066 2015 UY37 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
455067 2015 UW38 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
455068 2015 UX41 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
455069 2015 UE42 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
455070 2015 UV42 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
455071 2015 UP43 16/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
455072 2015 UO44 14/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
455073 2015 UQ44 06/09/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
455074 2015 UT44 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
455075 2015 UX47 21/02/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
455076 2015 UD49 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
455077 2015 UH50 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
455078 2015 UY50 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
455079 2015 UU51 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
455080 2015 UB53 03/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
455081 2015 UJ53 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
455082 2015 UR53 13/08/2006 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
455083 2015 UZ53 10/02/1996 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
455084 2015 UK54 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
455085 2015 UX58 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
455086 2015 UG62 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
455087 2015 UT65 14/12/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
455088 2015 UF66 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
455089 2015 UZ66 26/07/2011 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
455090 2015 UL67 31/12/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
455091 2015 UB68 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
455092 2015 UJ68 30/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
455093 2015 UT70 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
455094 2015 UU72 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
455095 2015 UA73 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
455096 2015 UR73 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
455097 2015 UL74 24/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
455098 2015 UP74 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
455099 2015 UT74 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
455100 2015 UC77 11/01/2011 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL