Danh sách tiểu hành tinh/455801–455900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
455801 2005 SV47 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
455802 2005 SE62 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455803 2005 SV66 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455804 2005 SL78 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
455805 2005 SP110 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
455806 2005 SF118 28/09/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
455807 2005 SF133 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
455808 2005 SY146 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455809 2005 SQ148 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
455810 2005 SW148 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455811 2005 SH171 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
455812 2005 SJ178 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
455813 2005 SK184 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
455814 2005 SK188 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
455815 2005 SO198 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
455816 2005 SW212 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
455817 2005 SV214 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
455818 2005 SS223 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
455819 2005 SL232 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
455820 2005 SK233 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
455821 2005 SU240 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
455822 2005 SV240 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
455823 2005 SA291 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455824 2005 SD293 26/09/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
455825 2005 TL3 16/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
455826 2005 TQ14 03/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
455827 2005 TX15 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
455828 2005 TQ23 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
455829 2005 TQ25 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
455830 2005 TX32 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
455831 2005 TB45 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
455832 2005 TB62 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
455833 2005 TS77 08/09/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
455834 2005 TC84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
455835 2005 TO84 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455836 2005 TU94 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
455837 2005 TW96 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
455838 2005 TU97 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
455839 2005 TX97 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
455840 2005 TZ97 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
455841 2005 TM110 01/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
455842 2005 TQ111 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
455843 2005 TU120 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
455844 2005 TE130 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
455845 2005 TB135 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
455846 2005 TZ149 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
455847 2005 TS158 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
455848 2005 TN168 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
455849 2005 TN179 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
455850 2005 TJ190 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455851 2005 UF6 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
455852 2005 UA13 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
455853 2005 UD13 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
455854 2005 UU15 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455855 2005 UD22 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455856 2005 UQ23 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455857 2005 UX27 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
455858 2005 UL34 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
455859 2005 UR37 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
455860 2005 US41 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455861 2005 UN42 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
455862 2005 UL46 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
455863 2005 US48 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
455864 2005 UT60 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
455865 2005 UQ71 10/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
455866 2005 UB75 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
455867 2005 UO76 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
455868 2005 UY77 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
455869 2005 UJ78 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
455870 2005 UX83 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
455871 2005 UP89 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
455872 2005 UT89 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455873 2005 UZ91 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
455874 2005 UH94 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455875 2005 UO95 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
455876 2005 UL101 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
455877 2005 UM101 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455878 2005 UO102 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455879 2005 UN107 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
455880 2005 UG110 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455881 2005 UP114 01/10/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
455882 2005 UR116 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
455883 2005 UH118 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
455884 2005 UL118 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
455885 2005 UP129 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455886 2005 UH137 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
455887 2005 UC140 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
455888 2005 US151 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
455889 2005 US152 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
455890 2005 UP154 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
455891 2005 UT154 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
455892 2005 UV154 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455893 2005 UF155 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455894 2005 UD166 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455895 2005 UO169 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
455896 2005 UC171 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
455897 2005 UH174 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
455898 2005 UW176 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
455899 2005 UL178 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455900 2005 UR179 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL