Danh sách tiểu hành tinh/455701–455800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
455701 2005 EZ208 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
455702 2005 EL211 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
455703 2005 EL213 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
455704 2005 EO241 11/03/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
455705 2005 ER243 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
455706 2005 EC246 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
455707 2005 EC267 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
455708 2005 EK268 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
455709 2005 EP280 10/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
455710 2005 ET306 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
455711 2005 EV316 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
455712 2005 EH317 12/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
455713 2005 FU3 16/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
455714 2005 GL18 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
455715 2005 GX21 04/04/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
455716 2005 GC25 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
455717 2005 GA29 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
455718 2005 GF42 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
455719 2005 GV62 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
455720 2005 GE65 10/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
455721 2005 GO68 02/04/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
455722 2005 GM90 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
455723 2005 GU90 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
455724 2005 GA117 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
455725 2005 GA126 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
455726 2005 GR130 08/04/2005 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
455727 2005 GK131 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
455728 2005 GU132 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
455729 2005 GZ134 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
455730 2005 GF141 12/04/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
455731 2005 GF149 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
455732 2005 GN160 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
455733 2005 GE180 07/04/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
455734 2005 GJ180 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
455735 2005 GR222 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
455736 2005 HC3 18/04/2005 Socorro LINEAR AMO 980 m MPC · JPL
455737 2005 HR7 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
455738 2005 JD 01/05/2005 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
455739 Isabelita 2005 JG2 02/05/2005 La Cañada J. Lacruz 820 m MPC · JPL
455740 2005 JA14 15/04/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
455741 2005 JL31 04/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
455742 2005 JJ34 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
455743 2005 JV45 03/05/2005 Kitt Peak DLS 3,2 km MPC · JPL
455744 2005 JW48 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
455745 2005 JU55 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
455746 2005 JM85 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
455747 2005 JL112 09/05/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
455748 2005 JO112 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
455749 2005 JL117 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
455750 2005 JA131 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
455751 2005 JE152 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
455752 2005 JV185 01/05/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
455753 2005 KX8 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455754 2005 LV39 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
455755 2005 LS53 02/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
455756 2005 MA1 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
455757 2005 ME1 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
455758 2005 MP14 28/06/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
455759 2005 MR26 14/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
455760 2005 MF31 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
455761 2005 MO36 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
455762 2005 NW1 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
455763 2005 NH2 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455764 2005 NW11 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
455765 2005 ND12 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
455766 2005 NU19 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
455767 2005 NX25 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455768 2005 NF41 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
455769 2005 NR43 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
455770 2005 NC50 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
455771 2005 NA68 03/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
455772 2005 NF97 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
455773 2005 NQ122 03/07/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
455774 2005 OV4 28/07/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
455775 2005 OX6 02/07/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
455776 2005 OM15 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
455777 2005 OS27 27/07/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
455778 2005 PR14 04/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
455779 2005 QX19 26/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
455780 2005 QX21 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
455781 2005 QG50 26/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
455782 2005 QX54 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455783 2005 QE81 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455784 2005 QZ113 27/08/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
455785 2005 QW115 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
455786 2005 QQ117 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
455787 2005 QX121 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455788 2005 QC137 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
455789 2005 QN187 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455790 2005 QJ188 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
455791 2005 RU25 11/06/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
455792 2005 RO40 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
455793 2005 RP40 08/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
455794 2005 RN51 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
455795 2005 SF 21/09/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
455796 2005 SE4 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
455797 2005 SY4 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
455798 2005 SB11 23/09/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
455799 2005 SW11 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
455800 2005 SJ12 23/09/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL