Danh sách tiểu hành tinh/454801–454900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
454801 2015 RK28 29/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
454802 2015 RA34 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
454803 2015 RE38 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
454804 2015 RH53 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
454805 2015 RY53 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
454806 2015 RH60 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
454807 2015 RS61 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
454808 2015 RJ73 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
454809 2015 RU73 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
454810 2015 RY89 07/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
454811 2015 RP93 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
454812 2015 RV94 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
454813 2015 RB96 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
454814 2015 RH99 11/11/2010 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
454815 2015 RG102 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
454816 2015 RQ102 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
454817 2015 RC106 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
454818 2015 RO106 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
454819 2015 RM107 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
454820 2015 RH108 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
454821 2015 RH115 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
454822 2015 RT116 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
454823 2015 RA117 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
454824 2015 RB117 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
454825 2015 RS118 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
454826 2015 RB134 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
454827 2015 RJ145 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
454828 2015 RH185 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
454829 2015 RF193 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
454830 2015 RS201 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
454831 2015 RU205 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
454832 2015 RZ207 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
454833 2015 RA209 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
454834 2015 RM209 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
454835 2015 RW213 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
454836 2015 RY213 06/09/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
454837 2015 RB217 11/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
454838 2015 RS222 02/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
454839 2015 RB226 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
454840 2015 RS226 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
454841 2015 RC227 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
454842 2015 RY227 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
454843 2015 RH228 24/09/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
454844 2015 RJ233 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
454845 2015 RW234 31/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
454846 2015 RX237 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
454847 2015 RD238 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
454848 2015 RG239 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
454849 2015 RV239 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
454850 2015 RX239 14/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
454851 2015 RF240 27/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
454852 2015 RX243 02/11/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
454853 2015 RG244 27/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
454854 2015 SU5 17/10/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
454855 2015 SN6 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
454856 2015 SY9 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
454857 2015 SS10 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
454858 2015 SS12 06/08/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
454859 2015 SB13 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
454860 2015 SH16 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
454861 2015 SE18 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
454862 2015 SP18 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
454863 2015 SN19 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
454864 2015 SU19 13/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
454865 2015 TE3 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
454866 2015 TF13 23/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
454867 2015 TK22 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
454868 2015 TB23 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
454869 2015 TY43 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
454870 2015 TB57 10/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
454871 2015 TD62 03/10/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
454872 2015 TZ62 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
454873 2015 TK63 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
454874 2015 TD64 17/08/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
454875 2015 TZ64 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
454876 2015 TD67 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
454877 2015 TR68 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
454878 2015 TU68 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
454879 2015 TH69 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
454880 2015 TX69 22/09/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
454881 2015 TJ72 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
454882 2015 TN72 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
454883 2015 TL75 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
454884 2015 TD76 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
454885 2015 TE76 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
454886 2015 TW77 21/12/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
454887 2015 TM78 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
454888 2015 TD79 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
454889 2015 TU79 14/10/1998 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
454890 2015 TL80 25/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
454891 2015 TR86 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
454892 2015 TH88 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
454893 2015 TN89 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
454894 2015 TB90 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
454895 2015 TJ90 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
454896 2015 TQ93 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
454897 2015 TR95 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
454898 2015 TP97 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
454899 2015 TR99 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
454900 2015 TK102 16/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL