Danh sách tiểu hành tinh/455601–455700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
455601 2004 TN52 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
455602 2004 TW84 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
455603 2004 TB88 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
455604 2004 TF97 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
455605 2004 TZ101 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
455606 2004 TP126 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
455607 2004 TA148 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
455608 2004 TY148 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
455609 2004 TB151 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
455610 2004 TV155 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
455611 2004 TM174 09/10/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
455612 2004 TB199 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455613 2004 TS207 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
455614 2004 TQ273 09/10/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
455615 2004 TP277 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
455616 2004 TS277 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
455617 2004 TO279 10/10/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
455618 2004 TB326 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
455619 2004 TB333 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
455620 2004 TS368 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
455621 2004 VT1 21/10/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
455622 2004 VS5 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
455623 2004 VB7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
455624 2004 VE32 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
455625 2004 VH37 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
455626 2004 VK40 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
455627 2004 VO44 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
455628 2004 VA45 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
455629 2004 VA54 03/11/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
455630 2004 VO63 04/11/2004 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
455631 2004 VG88 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
455632 2004 WN4 09/11/2004 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
455633 2004 WR12 17/11/2004 Siding Spring SSS 680 m MPC · JPL
455634 2004 XF2 01/12/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
455635 2004 XL6 13/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
455636 2004 XD11 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
455637 2004 XC15 08/12/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
455638 2004 XO26 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
455639 2004 XG28 11/11/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
455640 2004 XO70 11/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
455641 2004 XN78 10/12/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
455642 2004 XJ91 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
455643 2004 XV97 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
455644 2004 XH126 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
455645 2004 XV146 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
455646 2004 XL155 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
455647 2004 XB165 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
455648 2004 YX15 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
455649 2005 AP 05/01/2005 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 750 m MPC · JPL
455650 2005 AC3 06/01/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
455651 2005 AA10 06/01/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
455652 2005 AV19 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
455653 2005 AE48 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
455654 2005 AS53 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
455655 2005 AO60 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
455656 2005 AB67 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
455657 2005 AJ81 06/01/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
455658 2005 AS82 08/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
455659 2005 BO1 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 190 m MPC · JPL
455660 2005 BW10 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
455661 2005 BS22 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
455662 2005 BL23 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
455663 2005 BY38 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
455664 2005 CU5 01/02/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
455665 2005 CK9 01/02/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
455666 2005 CN17 02/02/2005 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
455667 2005 CG32 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
455668 2005 CQ59 02/02/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
455669 2005 CB61 03/02/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 2,3 km MPC · JPL
455670 2005 CD67 09/02/2005 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
455671 2005 CR72 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
455672 2005 DE 18/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 1,9 km MPC · JPL
455673 2005 DG1 17/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 540 m MPC · JPL
455674 2005 ER2 03/03/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
455675 2005 EV2 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
455676 2005 EY8 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
455677 2005 ES11 03/02/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
455678 2005 EY16 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
455679 2005 EC26 03/03/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
455680 2005 EJ26 03/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
455681 2005 EF38 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
455682 2005 EP46 03/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
455683 2005 EJ64 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
455684 2005 EY67 04/03/2005 Kvistaberg UDAS 4,9 km MPC · JPL
455685 2005 ED80 03/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
455686 2005 EZ88 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
455687 2005 EK94 09/03/2005 Catalina CSS AMO · 490 m MPC · JPL
455688 2005 EP100 03/03/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
455689 2005 EL102 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
455690 2005 EH113 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
455691 2005 EP123 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
455692 2005 EA125 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
455693 2005 EN150 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
455694 2005 EN169 16/01/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
455695 2005 EP173 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
455696 2005 EB181 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
455697 2005 EB188 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
455698 2005 EY191 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
455699 2005 ED192 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
455700 2005 ES197 03/03/2005 Catalina CSS 660 m MPC · JPL