Danh sách tiểu hành tinh/454701–454800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
454701 2014 SV92 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
454702 2014 SZ100 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
454703 2014 SP102 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
454704 2014 SZ103 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
454705 2014 SJ107 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
454706 2014 SO111 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
454707 2014 SU114 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
454708 2014 SS117 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
454709 2014 SS124 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
454710 2014 SX125 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
454711 2014 SP130 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
454712 2014 SZ158 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
454713 2014 SK162 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
454714 2014 SR172 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
454715 2014 SW178 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
454716 2014 SN189 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
454717 2014 SM212 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
454718 2014 SY220 19/10/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
454719 2014 SS222 16/03/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
454720 2014 SV222 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
454721 2014 SJ223 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
454722 2014 SN223 16/11/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
454723 2014 SF264 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
454724 2014 ST265 01/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
454725 2014 SB267 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
454726 2014 SB278 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
454727 2014 SQ289 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
454728 2014 TR12 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
454729 2014 TR37 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
454730 2014 TY41 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
454731 2014 TZ63 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
454732 2014 TW81 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
454733 2014 TO85 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
454734 2014 UL8 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
454735 2014 UM13 23/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
454736 2014 UW17 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
454737 2014 UL18 14/04/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
454738 2014 US89 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
454739 2014 UC92 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
454740 2014 UX92 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
454741 2014 UB106 27/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
454742 2014 UW124 13/10/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
454743 2014 UH126 14/05/2007 Siding Spring SSS 2,6 km MPC · JPL
454744 2014 UL133 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
454745 2014 UT140 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
454746 2014 UA187 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
454747 2014 UX194 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
454748 2014 UA204 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
454749 2014 UG204 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
454750 2014 UP216 14/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
454751 2014 VU5 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
454752 2014 VU9 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
454753 2014 VQ12 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
454754 2014 VP15 06/03/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
454755 2014 VZ16 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
454756 2014 WV6 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
454757 2014 WD23 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
454758 2014 WV23 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
454759 2014 WG32 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
454760 2014 WF48 18/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
454761 2014 WX67 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
454762 2014 WU115 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
454763 2014 WJ116 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
454764 2014 WW172 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
454765 2014 WJ213 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
454766 2014 WF228 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
454767 2014 WV235 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
454768 2014 WN237 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
454769 2014 WC243 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
454770 2014 WE253 13/08/2009 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
454771 2014 WR277 01/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
454772 2014 WK288 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
454773 2014 WO318 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
454774 2014 WR320 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
454775 2014 WH400 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
454776 2014 WL400 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
454777 2014 WA423 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
454778 2014 WE464 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
454779 2014 XZ3 30/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
454780 2014 XE6 01/03/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
454781 2014 XK11 10/04/2010 WISE WISE 13 km MPC · JPL
454782 2014 XY28 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
454783 2014 YR16 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
454784 2014 YD21 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
454785 2014 YW25 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
454786 2015 AJ1 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
454787 2015 NW6 12/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
454788 2015 OT24 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
454789 2015 OQ27 14/09/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
454790 2015 OF36 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
454791 2015 OU76 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
454792 2015 PT10 08/06/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
454793 2015 PL12 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
454794 2015 PZ218 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
454795 2015 PO275 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
454796 2015 QO7 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
454797 2015 QM9 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
454798 2015 QU10 23/04/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
454799 2015 QV10 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
454800 2015 RY1 12/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL