Danh sách tiểu hành tinh/455501–455600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
455501 2003 UJ405 23/10/2003 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
455502 2003 UZ413 21/10/2003 Palomar Palomar Obs. 612 km MPC · JPL
455503 2003 VN4 15/11/2003 Needville Needville Obs. 3,2 km MPC · JPL
455504 2003 VR8 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
455505 2003 WK11 18/11/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
455506 2003 WG23 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
455507 2003 WJ28 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
455508 2003 WK29 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
455509 2003 WP36 19/11/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
455510 2003 WC40 25/10/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
455511 2003 WW44 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
455512 2003 WY83 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
455513 2003 WP97 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
455514 2003 WF98 24/11/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
455515 2003 WL145 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
455516 2003 WV146 23/11/2003 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
455517 2003 WF173 18/11/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
455518 2003 WH178 20/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 650 m MPC · JPL
455519 2003 WO182 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455520 2003 XK17 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
455521 2003 XU26 01/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
455522 2003 XA28 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
455523 2003 YY81 18/12/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
455524 2003 YR109 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
455525 2003 YN112 23/12/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
455526 2003 YT135 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
455527 2003 YP171 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
455528 2003 YE172 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
455529 2004 BV6 16/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
455530 2004 BY26 19/01/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
455531 2004 BA67 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
455532 2004 BF79 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
455533 2004 BW142 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
455534 2004 BW146 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
455535 2004 CY3 10/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
455536 2004 CC19 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
455537 2004 CF23 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
455538 2004 CQ65 15/02/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
455539 2004 CP104 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
455540 2004 DC54 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
455541 2004 EE16 12/03/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
455542 2004 FQ43 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
455543 2004 FT146 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
455544 2004 GD18 12/04/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
455545 2004 GU45 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
455546 2004 GW61 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
455547 2004 HR43 21/04/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
455548 2004 HW58 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
455549 2004 HQ60 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
455550 2004 JO2 12/05/2004 Anderson Mesa LONEOS APO 1,3 km MPC · JPL
455551 2004 JZ9 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
455552 2004 KR14 23/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
455553 2004 LD1 09/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
455554 2004 MQ1 17/06/2004 Siding Spring SSS APO 890 m MPC · JPL
455555 2004 NX19 14/07/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
455556 2004 NW21 11/07/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
455557 2004 NW22 11/07/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
455558 2004 NV24 15/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
455559 2004 OU11 27/07/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
455560 2004 PG 05/08/2004 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
455561 2004 PS49 25/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
455562 2004 PM70 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 710 m MPC · JPL
455563 2004 PA96 10/08/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
455564 2004 QK22 25/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
455565 2004 QF25 20/08/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
455566 2004 RM1 04/09/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
455567 2004 RA30 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
455568 2004 RN31 07/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
455569 2004 RL36 11/08/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
455570 2004 RE39 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
455571 2004 RF46 08/09/2004 Socorro LINEAR 550 m MPC · JPL
455572 2004 RC54 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
455573 2004 RA62 08/09/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
455574 2004 RX74 08/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
455575 2004 RG114 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
455576 2004 RY153 10/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
455577 2004 RF179 10/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
455578 2004 RA216 11/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
455579 2004 RF216 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
455580 2004 RJ242 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
455581 2004 RJ252 15/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
455582 2004 RF298 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
455583 2004 RH299 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
455584 2004 RJ310 13/09/2004 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
455585 2004 RE314 08/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
455586 2004 RG315 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
455587 2004 RT321 10/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
455588 2004 RU331 15/09/2004 Socorro LINEAR 280 m MPC · JPL
455589 2004 RJ335 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
455590 2004 RG342 10/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
455591 2004 SV26 23/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
455592 2004 SU36 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
455593 2004 SD52 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
455594 2004 SV55 24/09/2004 Socorro LINEAR APO 1,6 km MPC · JPL
455595 2004 TJ26 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
455596 2004 TL27 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
455597 2004 TB33 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
455598 2004 TG42 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
455599 2004 TE47 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
455600 2004 TM49 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL