Danh sách tiểu hành tinh/454201–454300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
454201 2013 HO12 16/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
454202 2013 HV13 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
454203 2013 HY16 20/04/2013 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
454204 2013 HS18 16/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
454205 2013 HL27 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
454206 2013 HU27 26/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
454207 2013 HV27 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
454208 2013 HJ31 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
454209 2013 HS41 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
454210 2013 HB47 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
454211 2013 HD60 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
454212 2013 HN65 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
454213 2013 HQ72 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
454214 2013 HR72 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
454215 2013 HN90 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
454216 2013 HH107 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
454217 2013 HZ110 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
454218 2013 HB124 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
454219 2013 JK5 27/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
454220 2013 JU8 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
454221 2013 JK9 13/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
454222 2013 JP15 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
454223 2013 JG18 26/05/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
454224 2013 JW18 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
454225 2013 JQ28 09/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
454226 2013 JQ36 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
454227 2013 JH37 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
454228 2013 JJ38 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
454229 2013 JR42 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
454230 2013 JA50 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
454231 2013 JE50 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
454232 2013 JG51 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
454233 2013 JO51 07/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
454234 2013 JP54 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
454235 2013 JA55 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
454236 2013 JQ61 22/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
454237 2013 JY62 03/02/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
454238 2013 KE11 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
454239 2013 KV14 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
454240 2013 LH1 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
454241 2013 LT1 28/01/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
454242 2013 LP4 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
454243 2013 LB7 28/07/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
454244 2013 LJ10 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
454245 2013 LK10 04/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
454246 2013 LS19 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
454247 2013 LT22 29/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
454248 2013 LB24 16/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
454249 2013 LJ28 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
454250 2013 NO9 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
454251 2013 OZ1 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
454252 2013 OX5 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
454253 2013 PL22 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
454254 2013 PM47 13/01/2005 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
454255 2013 QQ44 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
454256 2013 RD85 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
454257 2013 RH98 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
454258 2013 SD10 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
454259 2013 SH23 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
454260 2013 TO 31/10/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
454261 2013 TM33 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
454262 2014 BG9 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
454263 2014 DC124 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
454264 2014 EP24 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
454265 2014 EY32 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
454266 2014 FM7 01/10/2008 Siding Spring SSS 590 m MPC · JPL
454267 2014 FS20 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
454268 2014 FN55 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
454269 2014 FC68 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
454270 2014 GM30 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
454271 2014 HN 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
454272 2014 HJ2 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
454273 2014 HU10 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
454274 2014 HQ20 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
454275 2014 HR28 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
454276 2014 HU30 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
454277 2014 HB31 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
454278 2014 HX36 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
454279 2014 HO47 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
454280 2014 HE101 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
454281 2014 HP125 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
454282 2014 HA133 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
454283 2014 HE133 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
454284 2014 HU145 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
454285 2014 HZ160 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
454286 2014 HV178 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
454287 2014 HV186 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
454288 2014 JL2 12/07/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
454289 2014 JA4 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
454290 2014 JE7 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
454291 2014 JG8 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
454292 2014 JS8 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
454293 2014 JX14 20/09/2011 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
454294 2014 JB23 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
454295 2014 JT24 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
454296 2014 JF26 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
454297 2014 JJ28 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
454298 2014 JW30 05/01/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
454299 2014 JA37 10/05/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
454300 2014 JC39 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL