Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/44501–44600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
44501 1998 XN21 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
44502 1998 XQ27 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
44503 1998 XR27 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
44504 1998 XX34 14/12/1998 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
44505 1998 XT38 14/12/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
44506 1998 XS39 14/12/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
44507 1998 XM40 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
44508 1998 XH45 14/12/1998 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
44509 1998 XJ46 14/12/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
44510 1998 XB51 14/12/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
44511 1998 XC51 14/12/1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
44512 1998 XM58 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
44513 1998 XT62 12/12/1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
44514 1998 XE65 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44515 1998 XR74 14/12/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
44516 1998 XE83 15/12/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
44517 1998 XF83 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
44518 1998 XQ86 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
44519 1998 XY91 15/12/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
44520 1998 XC92 15/12/1998 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
44521 1998 XZ93 15/12/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
44522 1998 YP1 16/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,5 km MPC · JPL
44523 1998 YR3 16/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
44524 1998 YZ3 19/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 13 km MPC · JPL
44525 1998 YE4 19/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 14 km MPC · JPL
44526 1998 YN4 16/12/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44527 1998 YC6 22/12/1998 Cocoa I. P. Griffin 7,0 km MPC · JPL
44528 1998 YZ6 22/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 4,7 km MPC · JPL
44529 1998 YP7 22/12/1998 Reedy Creek J. Broughton 4,3 km MPC · JPL
44530 Horáková 1998 YC8 25/12/1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý 7,1 km MPC · JPL
44531 1998 YR8 17/12/1998 Xinglong SCAP 13 km MPC · JPL
44532 1998 YA9 23/12/1998 Xinglong SCAP 6,4 km MPC · JPL
44533 1998 YN9 24/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 4,7 km MPC · JPL
44534 1998 YZ9 25/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 1,9 km MPC · JPL
44535 1998 YN15 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
44536 1998 YY27 19/12/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44537 1999 AG 05/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
44538 1999 AO2 09/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 8,4 km MPC · JPL
44539 1999 AH4 09/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
44540 1999 AH6 08/01/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
44541 1999 AV6 09/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
44542 1999 AD7 09/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,5 km MPC · JPL
44543 1999 AG23 09/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
44544 1999 AO23 14/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
44545 1999 AJ24 13/01/1999 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 8,0 km MPC · JPL
44546 1999 BR 16/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,8 km MPC · JPL
44547 1999 BC3 19/01/1999 Needville Needville Obs. 11 km MPC · JPL
44548 1999 BQ5 20/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,1 km MPC · JPL
44549 1999 BH13 24/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 13 km MPC · JPL
44550 1999 BL23 18/01/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
44551 1999 BV27 17/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
44552 1999 BL34 17/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
44553 1999 CH5 12/02/1999 Gekko T. Kagawa 13 km MPC · JPL
44554 1999 CQ9 14/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
44555 1999 CF11 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44556 1999 CD23 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
44557 1999 CZ23 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
44558 1999 CF35 10/02/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
44559 1999 CC38 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
44560 1999 CM42 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
44561 1999 CF53 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
44562 1999 CH57 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
44563 1999 CX59 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
44564 1999 CZ60 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
44565 1999 CF84 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
44566 1999 CK103 12/02/1999 Socorro LINEAR 28 km MPC · JPL
44567 1999 CL111 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
44568 1999 CR114 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
44569 1999 CG133 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
44570 1999 FX5 16/03/1999 Caussols ODAS 4,9 km MPC · JPL
44571 1999 FQ15 20/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
44572 1999 FW38 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44573 1999 FZ51 20/03/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
44574 Lavoratti 1999 GF1 04/04/1999 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 3,8 km MPC · JPL
44575 1999 GG3 07/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
44576 1999 GJ10 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
44577 1999 GJ17 15/04/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
44578 1999 GL25 06/04/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
44579 1999 GR25 06/04/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
44580 1999 GY25 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44581 1999 GB40 12/04/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44582 1999 JE10 08/05/1999 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
44583 1999 JT11 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44584 1999 JO21 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44585 1999 JT28 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44586 1999 JJ70 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44587 1999 JQ70 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
44588 1999 JF124 14/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
44589 1999 LQ5 11/06/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44590 1999 LC16 12/06/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
44591 1999 NF40 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44592 1999 OM 17/07/1999 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
44593 1999 OG3 22/07/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44594 1999 OX3 21/07/1999 Mauna Kea J. J. Kavelaars, B. Gladman, M. J. Holman, J.-M. Petit 176 km MPC · JPL
44595 1999 PE 04/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
44596 1999 PF 04/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
44597 Thoreau 1999 PW 06/08/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,0 km MPC · JPL
44598 1999 PL6 07/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
44599 1999 RA2 06/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
44600 1999 RU10 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL