Danh sách tiểu hành tinh/453801–453900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
453801 2011 SP18 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
453802 2011 SN21 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
453803 2011 SO21 18/09/2011 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
453804 2011 SH35 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
453805 2011 SJ39 16/08/2007 XuYi PMO NEO 820 m MPC · JPL
453806 2011 SO61 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
453807 2011 SM65 01/11/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
453808 2011 SA67 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
453809 2011 SE74 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
453810 2011 SD78 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
453811 2011 SK80 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
453812 2011 SW84 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
453813 2011 SW86 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
453814 2011 SD88 04/12/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
453815 2011 SF102 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 420 m MPC · JPL
453816 2011 SA105 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
453817 2011 SS105 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
453818 2011 SJ109 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
453819 2011 SJ117 10/12/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
453820 2011 SL117 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
453821 2011 SJ123 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
453822 2011 SY123 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
453823 2011 SO124 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
453824 2011 SF131 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
453825 2011 SS131 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
453826 2011 SX133 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
453827 2011 SN137 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
453828 2011 SU144 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
453829 2011 SF146 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
453830 2011 SK146 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
453831 2011 SH163 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453832 2011 SE165 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
453833 2011 SL170 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
453834 2011 SM182 04/02/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
453835 2011 SO182 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
453836 2011 SD213 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
453837 2011 SP216 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
453838 2011 SQ240 02/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
453839 2011 SM249 21/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
453840 2011 SZ252 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
453841 2011 SR254 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
453842 2011 SK272 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
453843 2011 SY274 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
453844 2011 UB2 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
453845 2011 UH12 20/09/2011 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
453846 2011 UP14 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
453847 2011 UR17 20/02/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
453848 2011 UW17 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
453849 2011 UH25 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
453850 2011 UL27 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
453851 2011 UT31 19/02/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
453852 2011 UN41 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
453853 2011 UW44 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453854 2011 UR47 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
453855 2011 UY49 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
453856 2011 UQ51 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
453857 2011 UO53 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
453858 2011 UU59 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
453859 2011 UJ62 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
453860 2011 UL62 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
453861 2011 UP82 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
453862 2011 UP86 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
453863 2011 UB95 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
453864 2011 UP98 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
453865 2011 UD101 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
453866 2011 UB102 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
453867 2011 UX102 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
453868 2011 UK114 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
453869 2011 UE115 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
453870 2011 UO115 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
453871 2011 UE116 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
453872 2011 UY118 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
453873 2011 UD126 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
453874 2011 UF126 01/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
453875 2011 UX126 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
453876 2011 UE127 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
453877 2011 UT132 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
453878 2011 UC133 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
453879 2011 UZ149 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
453880 2011 UE152 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
453881 2011 UL153 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
453882 2011 UU155 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
453883 2011 UO161 03/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
453884 2011 UX170 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
453885 2011 UP173 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
453886 2011 UW177 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
453887 2011 UR178 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
453888 2011 UA179 05/03/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
453889 2011 UR187 09/11/2007 Catalina CSS 930 m MPC · JPL
453890 2011 UY190 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
453891 2011 UJ193 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
453892 2011 UY194 15/07/2007 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
453893 2011 UE197 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
453894 2011 UZ228 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
453895 2011 UR245 17/11/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
453896 2011 UE255 04/09/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
453897 2011 UQ265 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
453898 2011 UY267 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
453899 2011 UJ283 28/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
453900 2011 UD291 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL