Danh sách tiểu hành tinh/454601–454700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
454601 2014 PM65 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
454602 2014 PB66 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
454603 2014 PF66 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 12739| 2,2 km MPC · JPL
454604 2014 QJ15 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
454605 2014 QN19 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
454606 2014 QD22 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
454607 2014 QX26 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
454608 2014 QL27 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
454609 2014 QN30 04/02/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
454610 2014 QD35 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 16286| 2,1 km MPC · JPL
454611 2014 QP40 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
454612 2014 QW44 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
454613 2014 QO45 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
454614 2014 QU45 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
454615 2014 QX46 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
454616 2014 QN59 20/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
454617 2014 QR66 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
454618 2014 QY72 01/08/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
454619 2014 QT90 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
454620 2014 QF105 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
454621 2014 QE117 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
454622 2014 QM119 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
454623 2014 QV126 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
454624 2014 QG130 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
454625 2014 QD132 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
454626 2014 QT132 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
454627 2014 QO133 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
454628 2014 QX135 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
454629 2014 QA143 15/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
454630 2014 QD168 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
454631 2014 QR173 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
454632 2014 QV175 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
454633 2014 QE179 12/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
454634 2014 QT181 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
454635 2014 QK188 15/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
454636 2014 QV194 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
454637 2014 QM201 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
454638 2014 QL207 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
454639 2014 QZ213 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
454640 2014 QU215 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
454641 2014 QB219 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
454642 2014 QK220 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
454643 2014 QP237 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
454644 2014 QK244 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
454645 2014 QL247 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
454646 2014 QY253 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
454647 2014 QU257 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
454648 2014 QE266 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
454649 2014 QB267 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
454650 2014 QK273 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
454651 2014 QZ276 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
454652 2014 QX278 19/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
454653 2014 QE298 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
454654 2014 QB301 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
454655 2014 QW303 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
454656 2014 QV305 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
454657 2014 QG314 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
454658 2014 QH317 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
454659 2014 QW319 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
454660 2014 QX323 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
454661 2014 QN336 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
454662 2014 QM337 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
454663 2014 QT337 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
454664 2014 QB346 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
454665 2014 QP349 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
454666 2014 QB370 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
454667 2014 QM370 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
454668 2014 QY370 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
454669 2014 QA371 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
454670 2014 QB376 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
454671 2014 QS377 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
454672 2014 QZ377 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
454673 2014 QD378 15/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
454674 2014 QF386 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
454675 2014 QZ387 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
454676 2014 QD402 04/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
454677 2014 QX402 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
454678 2014 QL410 13/02/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
454679 2014 QQ414 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
454680 2014 QG418 07/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
454681 2014 QB425 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
454682 2014 QR426 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
454683 2014 QA437 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
454684 2014 QZ439 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
454685 2014 RL3 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
454686 2014 RX4 01/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
454687 2014 RR16 14/03/2012 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
454688 2014 RF20 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
454689 2014 RJ21 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
454690 2014 RW21 20/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
454691 2014 RE22 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
454692 2014 RN24 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
454693 2014 RP34 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
454694 2014 RC35 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
454695 2014 RQ35 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
454696 2014 SF12 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
454697 2014 SX48 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
454698 2014 SW52 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 17392| 1,7 km MPC · JPL
454699 2014 SZ90 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
454700 2014 SP91 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL